XML’e Giriş

XML'e Giriş

XML’e Giriş

XML’e Giriş

XML ile; veri bileşenleri, kayıtları, diğer veri yapıları tanımlanabilir ve bu sayede network üzerinden kolaylıkla veri transferi yapılabilir.

Web sayfalarında yaygın olarak kullanılan HTML (HyperText Markup Language) mükemmel bir tasarım dilidir. Veriler bir HTML tablosu ile kolaylıkla formatlanır, fakat bu verilere ait özel tanımlamalar yapılamaz. Örneğin: Bir tablodaki sütün’un değerinin 500 olduğunu varsayalım. HTML, bu 500 değerini istenilen format ile sunar ancak bunun biriminin ne olduğu ile ilgilenmez. Yani birim değerini tutmaz. HTML; bir sayfanın içeriğini tanımlamaz, sadece bu içeriğin nasıl gösterileceği ile ilgilenir. Örnek: Yaygın aramalarda bir HTML içinde arama yapılacak ise; tek bir kelime için iyi sonuç verir. XMLe Giriş

Ancak birden fazla kelime işin içine girince karmaşık bir yapıya dönüşür. DOTNET kelimesine göre eğitim merkezlerini aratmak isterseniz, bu HTML için altından kalkacağı ve size istediğiniz listeyi (muhtemelen uzun bir liste) vereceği bir durumdur. Fakat DOTNET ile birlikte, FİYAT VE PRESTIGE kelimelerini de ilave edersek karmaşık ve zor bir çözümleme ile karşılaşırız. Yukarıdaki problemler ile beraber başka sorunlara da çözüm üretecek yeni bir dil geliştirilmiştir. Bu dil XML (Extensible Markup Language) adı ile bilinmektedir.

XML Nedir ?

SGML (Standart Generalized Markup Language)‘in basitleştirilmiş ve daha kullanışlı hale getirilmiş bir türevidir. 1986 yılında ISO (International Standarts Language) tarafından tanımlanmıştır (ISO 8879). Bu tarihten itibaren birçok farklı format için çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bunlardan birisi de HTML’dir. W3C (World Wide Web Consortuim) tarafından standart hale getirilmiştir. http://www.w3c.org tttt Web Browser ve Web Server’lar arasında HTTP tabanlı geçiş ve standart bir veri formatı için kullanılabilir. Bu da geleneksel Web modellerinde meydana gelebilen iletişim güçlüğünü ortadan kaldırarak, performansı yükseltir.XML Nedir

Yani server; farklı browser’lar için farklı veri üretmek zorunda kalmaz, tüm broswer’ların tanıyacağı ortak bir yapı olan XML yapısı yeterli olur. XML bünyesindeki veriyi tanıyacağı ortak bir yapı olan XML yapısı yeterli olur. Bünyesindeki veriyi biçimlendirmek için XSL, CSS gibi çeşitli biçinlendiriciler; Web server tarafından browser’a gönderilip, dönüşümün browser’da yapılmasını sağlayarak server üzerindeki yükü azaltır.

XML Verisinin Özelliği; Client-side script’lere destek vermesidir. Bu durum da network trafiğini azaltan diğer bir etkendir.

HTML; verinin nasıl görüneceğini tanımlarken, XML; veri yapısını tanımlar ve bir format özelliğine sahip değildir. Ancak yardımcı biçimlendiriciler ile formatı ayarlanabilir.

XML Dökümanları Nasıl Oluşturulur ?

Dökümanların temel içeriği tag’lar ve text’lerdir. Tag’lar veri elementini tanımlar ve bu tanımlama içinde veri, text ile yazılır. <ad>….</ad>XML Dökümanları Nasıl Oluşturulur

Yukarıdaki örnekte <ad> Başlangıç tag’ı, </ad> ise Bitiş tag’ıdır. Her açılan tag belli bir düzen içinde mutlaka kapanmalı ve büyük küçük harfe duyarlı olduğu için yazılımına dikkat edilmelidir. İçeride yazılan … ise element’dir ve text şeklinde yazılmıştır.

XML Aşağıdaki Parçalardan Oluşur:

 • Processing Instruction.
 • Elements.
 • Attributes.
 • Comments.

Processing Instruction: Bir çok dökümantı bir processing instruction ile başlar. Bu sayede döküman formu W3C  standartında tanımlananan şekli ile gerçekleşir. Bu tavsiye edilen bir kullanımdır ve her browser tarafından görünebilmesini sağlar.

Elements: Yapımızda kullanılan elementler tanımı yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

 • Bir element genellikle bir başlangıç tag’ı ve bir bitiş tag’ı içerir.
 • Başlangıç ve bitiş tag’ları arasında diğer elementler veya veriler tanımlanır.
 • Bir element bir bitiş tag’ına sahiptir.
 • İlk element başlangıç ve bitiş tag’ları içerir ve ilk element diğer tüm elementleri içerir. İlk element’e root element adı verilir.
 • Root element içinde bulunan diğer tüm elementlere child element adı verilir.

Attributes: Herhangi bir element attributes içerebilir. Element’in alternatif içeriğidir.

Comments: Açıklama satırı yazmak için kullanılır.

Well-Formed XML: W3C standartının tavsiye ettiği döküman yapısı bir well-formed XML olarak adlandırılır. Well-Formed XML olması için;

 • Bir root element içermelidir.
 • Tüm child elementler kendi yapısını oluşturmalıdır. Tanımlanan tag sadece kendi içeriği ile sınırlandırılmalıdır.

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın