PHP Veritabanındaki Bilgiler Nasıl Güncellenir?

PHP Veritabanındaki Bilgiler Nasıl Güncellenir?

PHP Veritabanındaki Bilgiler Nasıl Güncellenir?

Veritabanındaki Bilgilerin Güncellenmesi

Konuya başlarken de belirtildiği gibi, bir veri tabanı üzerindeki en önemli işlemlerden biri de güncelleme işlemidir. Güncelleme işlemi deyince, bazı bilgiler için zaman içinde meydana gelen değişiklik ihtiyacını ya da hatalı girilmiş bazı bilgilerin düzeltilmesi ihtiyacını kastediyoruz. Aşağıdaki projemizde bu işlemin tekniği tüm ayrıntıları ile bulacaksınız. Buradaki işlemi kavradıktan sonra eminiz ki bu mekanizmayı en karmaşık örneklere bile uygulayabilirsiniz.

Mevcut veri tabanının adı gene mith ve içindeki tablonunun adı ise pers olarak alınmaktadır. Şimdi aşağıdaki adımları izleyerek bu projeyi başarı ile çalıştırabilirsiniz.

Guncel.html adı dosyayı aşağıdaki gibi oluşturunuz. Bu dosya güncellenecek bilgiyi giriş için gerekli bilgi giriş formunu oluşturacaktır.

<‘DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.0 Transtitional//EN”>

<html>

<head>

<title>Untitled</title>

</head>

<body>

<HTML>

<TITLE> </TITLE>

<BODY>

<FORM ACTION=”guncel.php” METHOD=POST>

<P>Mesajınızı Buraya Yazınız:<BR>

<TEXTAREA><BR>

güncellenecek mesaj no

<INPUT TYPE=TEXT SIZE=10 NAME=”mesno”>

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=”submits”VALUE=”GÜNCELLE”>

</FORM>

</body>

</html>

Bilgi giriş formundaki GÜNCELLE adlı butonu tıkladığınız zaman, çağrılarak, server üzerinde icra edilecek olan ve veri tabanına erişerek gerekli güncellemeyi yapacak olan guncel.php adlı kodu ise aşağıdaki gibi oluşturunuz.

<?

//eri tabanı Sunucusuna Bağlan

$vtb=@mysql_connect(”localhost”, ”bertan”,””);

if (!$vtb) {

echo (”<P>Veri tabanı sunucusuna ”. ”bağlanamıyor.</P>”);

exit();

}

//mith veri tabanını seç

if (! @mysql_select_db(”mith”) ) {

echo (”<P>Smith veri tabanına ”.” bağlanamıyor.</P>”);

exit();

// Bir metin girilmişse,

//Bunu veri tabanına ekle.

if ($submitmes) {

$sql = ”UPDATE pers SET”. ”Mesaj=’$mesajmetin’,”.

”Tar=CURDATE()WHERE SAY=$mesno”;

if (mysql_query($sql)) {

echo (”<P>Mesajınız güncellendi.</P>”);

} else {

echo (”<P>güncelleme hatası:”.

mysql_error(). ”</P>”);

}

}

echo (”<P> Veri tabanındaki ”.

”tüm mesajlar: </P>”);

// Tüm mesajları içeren metin $sonuc= mysql_query(”SELECT mesaj FROM pers”); if (!$sonuc) {

echo(”<P>sorgunun icrasında hata:”.mysql_error(). ”</P>”);

exit();

}

// Her mesajı ayrı bir paragrafta görüntüle while ($row = mysql_fetch_array ($sonuc) ) {

echo (”<P>”. $row[”mesaj”]. ”</p>”);

}

?>

vt1.php adlı kodu çalıştırarak mith adı veri tabanımızdaki pers adlı tablonun içeriğini görüntüleyiniz.

guncel.html adlı kodu, http//localhost/guncel.html ifadesi ile çağrınız. Bu durumda güncelleme için girilecek yeni bilgilerin istendiği bilgi giriş ekranı gelicektir.

Güncellenecek mesajın 2 numaralı mesaj olduğunu var sayalım ve bu mesaj için yeni içeriğin ”artık daha yenilikçi ve güncel olmalısınız. Bertan can savuran” şeklinde belirlendiğini var sayalım. Buna göre yukardaki ekran oluşturulur ve GÜNCELLE butonu tıklanır. Bunun sonucunda, güncelleme işlemi başarı ile gerçekleştirilecektir.

mith adlı veri tabanındaki pers adlı tablonun tüm içeriğini daha ayrıntılı olarak görmek istiyorsanı vt1.php adlı kodu yeniden çağırabilirsiniz: http://localhost/vt1.php

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın