PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

Siteyi ziyaret eden kullanıcıların veri tabanı içine nasıl veri ekleyebileceklerini göreceğiz. Veri tabanına veri girişi için, kullanıcının ekleyeceği verileri dolduracağı bir form ile karşı karşıya gelmesi gerekecektir. Bu form aşağıdaki kodla oluşturulabilir:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3c//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>

<html>

<head>

<title>MESAJ EKLEME</title>

</head>

<body>

<FORM ACTION=”<*php echo ($PHP_SELF); ?>”METHOD_POST>

<P>Mesaj İçeriği<BR>

<TEXTAREA NAME=”Mesajmetin” ROWS=10 COLS=40 WRAP></TEXTAREA><BR>

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=”SUBMITMES ” VALUE=”EKLE”>

</FORM>

</body>

</html>

Gönderilen mesajı veri tabanına eklemek için ,$mesajmetin değişkeni ile gönderilen metni, veritabanı içine ekleyecek bir INSERT tipi sorgu hazırlayarak bunu mysql_query fonksiyonu ile çalıştırmak gerekir. Bununla ilişkili metin aşağıda verilmiştir:

<? if (”SUBMIT” = $submitmes) {

$sql=”INSERT INTO Mes SET”.

”Mesaj= ‘$Mesajmetin’, ”.

”Tar=CURDATE()”;

if (mysql_query($sql)) {

echo (”<P>Mesajınız veri tabanına eklendi.</P>”);

} else {

echo (”<P>Mesajın eklenmesinde hata oluştu: ”.

mysql_error() . ”</P>”);

}

| }

?>

CURDATE() fonksiyonu, o anda set edilmiş olan sistem tarihini, belirtilen değişkene atamaktadır. Bu tür zaman ve tarih fonksiyonlarının tümünü kitabımızın tarih-zaman fonksiyonları bölümünde bulabilirsiniz.

Aşağıda verilen kod, isteyen kullanıcının, sayfaya erişerek istediği mesajı veri tabanına göndermesini, mesaj göndermek istemeyenlerin de mevcut mesajları inceleyebilmesini sağlamaktadır:

<HTML>

<TITLE> </TITLE>

<BODY>

<?php

// Kullanıcı mesaj ekleyecekse

if (isset($mesekle)):

?>

<FORM ACTION=” <?php echo ($PHP_SELF); ?>”

METHOD=POST>

<P>Mesajınızı Buraya Yazınız: <BR>

<TEXTAREA NAME=”mesajmetin” ROWS=10 COLS=40 WRAP>

</TEXTAREA><BR>

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=”submitmes” VALUE=”EKLE”>

</FORM>

<?php

else:

// Veri Tabanı Sucunusuna Bağlan $vtb= @mysql_connect(”localhost”,

”root”, ”sifre”);

if (!$vtb) {

echo (”<P>Veri tabanı sunucusuna” . ”bağlanamıyor.</P>”);

exit();

}

// mith1 veri tabanını seç

if (! @mysql_select_db(”mith1”) ) {

echo (”<P>mith1 veri tabanına ”. ”bağlanamıyor.</P>”);

exit();

}

// Bir metin girilmişse,

// Bunu veri tabanına ekle.

if (”SUBMIT” == $submitmes) {

$sql =”INSERT INTO Mes SET”.

”Mesaj=’$mesajmetin’, ”.

”Tar=CURDATE()”;

if (mysql_query($sql)) {

echo(”<P>Veri tabanına ekleme hatası: ”.

mysql_error(). ”</P>”);

}

}

echo(”<P>Veri tabanındaki ”.

”tüm mesajlar: </P>”);

//Tüm mesajları içeren metin

$sonuc =mysql_query(”SELECT Mesaj FROM Mes”);

if (!$sonuc) {

echo (”<P>sorgunun icrasında hata: ”.

mysql_error() . ”</P>”);

exit();

}

//Her mesajı ayrı bir paragrafta görüntüle while ($row=

mysql_fetch_array($sonuc)) {

echo(”<P>” .$row[”mesajmetin”]. ”</P>”);

}

// Bu link tıklanırsa, mesaj ekleme formu

// görüntülenir.

echo(”<P><A HREF=’$PHP_SELF?mesekle=1′>”.

”Mesaj Gönder!</A></P>”);

endif;

?>

</body>

</HTML>

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın