PHP Veritabanı İçerisindeki Tablonun Tüm İçeriği Nasıl Listelenir?

PHP Veritabanı İçerisindeki Tablonun Tüm İçeriği Nasıl Listelenir?

PHP Veritabanı İçerisindeki Tablonun Tüm İçeriği Nasıl Listelenir?

Bu projenin amacı ise, mevcut bir veri tabanı içindeki belirli bir tablonun tüm sütunlarındaki bilgilerin ekrana aktarılabilmesi için gerekli bir PHP kodu geliştirmektir. Mevcut veri tabanının adı gene mith ve içindeki tablonun adı ise pers olarak alınmaktadır. pers’in yapısı proje-1’de verilmişti. Şimdi aşağıdaki adımları izleyiniz:

Aşağıdaki PHP kodunu geliştiriniz ve vt1.php adı ile saklayınız:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Personal Listesi</TITLE>

<HEAD>

<BODY>

<P> Veri tabanındaki mesajlar: </P>

<?php

//Veri Tabanı sunucusuna Bağlan

$vtb = @mysql_connect(”localhost”,”bertan”, ””);

if (!$vtb) {

echo( ”<P> veri tabanı sunucusuna”.

”bağlanamıyor</P>”);

exit();

}

//Veri Tabanını Seç

if (!@mysql_select_db(”mith”) ) {

echo (”>p>mith adlı veri tabanı”.

”Şu anda açılamıyor.</P>”);

exit();

}

//Tüm mesajlar

$sonuc = mysql_query(”SELECT say, mesaj, tar FROM Pers”);

if (!$sonuc) {

echo (”<P>Sorgu İcrasında Hata: ”.

mysql_error(). ”</P>”);

exit();

}

while ( $satir = mysql_fetch_array ($sonuc) ) [

echo(”<P>”. ”MESAJ NO=”.$satir[say”]. ”</P>”);

echo(”<P>” . ”MESAJ METNİ=”. $satir[”mesaj”]. ”</P>”);

echo(”<P>” . ”MESAJ TARİHİ=”. $satir[”tar”]. ”</P>”);

}

?>

</BODY>

</HTML>

http://localhost/vt1.php ifadesi ile kodu çalıştırınız.

MESAJ NO=3

MESAJ METNİ=web teknolojilerini izliyorsunuz. Ancak bu konudaki türkçe yayınların çok yetersiz olduğunu görüyorsunuz umarım.

NESAH TARİHİ=2016-08-09

Burada, mith adlı veri tabanı içindeki pers adlı tabloya o ana kadar bu web sayfasını ziyaret eden tüm kullanıcıların kaydettikleri mesajlar, mesaj numarası, mesaj içeriği ve kaydedildiği tarih bilgileri ile listelenmektedir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın