PHP Kodlarıyla E-Mail (E-posta) Nasıl Gönderilir?

PHP Kodlarıyla E-Mail (E-posta) Nasıl Gönderilir?::body>

PHP Kodlarıyla E-Mail (E-posta) Nasıl Gönderilir?

PHP Kodu İle E-posta Göndermek

PHP kodu içine yerleştireceğiniz, PHP’nin mail fonksiyonu yardımı ile, web sayfası üzerinden e-mail göndermek olanağına kavuşabilirsiniz.

mail() fonksiyonunun yazılış biçimi,

                    mail(”Kime”,”konu”,””metin”);

Ya da

                     mail(”time”,”kong”,”metin”,”kimden”);

şeklindedir.

Burada,

Kime: parametresi, e-mail’in gideceği yerin adresidir. Örneğin meden.com.tr böyle bir adres olabilir.

konu: e-mail’in konu başlığıdır.

Metin: e-mail’in içeriğidir.

Kimden: e-mail’i gönderen kişinin e-mail adresidir.

Aşağıda, php kodu ile e-mail’in nasıl gönderilebileceği tüm ayrıntıları ile veriliyor. Adımları izleyiniz:

mailf.html adlı html kodunu aşağıdaki gibi oluşturunuz:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>

<html>

<head>

<title>Untitled</title>

</head>

<body>

<FORM ACTION=”eposta.php” METHOD=POST>

Mail’in GİDECEĞİ ADRES: <INPUT TYPE=TEXT NAME= ”MailTo” SIZE=”50”/><BR>

Sizin Mail Adresiniz: <INPUT TYPE=TEXT NAME=”MailFrom” SIZE=”50”/><BR>

Email KONUSU: <INPUT TYPE=TEXT NAME=”konu” SIZE=”80”/><BR>

Email METNİ: <TEXTAREA NAME=”metin” ROWS=”10”

COLS=”50”></TEXTAREA><P>

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=”sunuldu” VALUE=TRUE/>

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=”SUBMIT”CAKUE=”GÖNDER!”/>

</FORM>

</body>

</html>

eposta.php adlı kodu ise aşağıdaki gibi oluşturunuz:

<?

if ($sunuldu) {

if ($MailTo) {

if (mail($MailTo, $konu, $metin)) {

print (”<B><CENTER><FONT COLOR=BLUE>e-mail’iniz başarıyla gönerildi!</FONT></CENTER></B>\n”);

} else {

print (”<B><CENTER><FONTCOLOR=RED> e-mailinizin gönderiminde sistem hatası</FONT></CENTER></B>\n”);

{ else }

print (”<B><CENTER><FONT COLOR=RED>e-mail’inizin gideceği adresi giriniz!</FONT></CENTER></B>\n”);

}

}

?>

http://localhost/mailf.html ifadesini yükleyerek e-mail formunu ekrana getiriniz ve aşağıdaki gibi doldurunuz.

Gönder butonuna tıkladığınız zaman herhangi bir adres ya da sistem hatası yoksa e-mail’iniz gönderilecektir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın