Katalog Tasarımı Nedir Nasıl Hazırlanmalıdır?

Katalog Tasarımı Nedir Nasıl Hazırlanmalıdır?

PHP, resimle ilişkili temel işlevlerinin tümünü gd grafik kütüphanesine dayalı olarak gerçekleştirmektedir. Bu kütüphaneye sahip olduğunuz takdirde, çok çeşitli resim formatlarını kullanarak, PHP kodları ile çeşitli resimler ve grafikler oluşturabilir ve formatlarından en dikkat değer ikisi JPEG ve PNG formalarıdır. Bunların her ikisi de sıkıştırılmış dosya formatlarıdır; belirli bir resmi ya da görünümü tanımlamak üzere gerekli olan veri miktarını indirgemek amacı ile  matematiksel algoritmalar kullanırlar. O nedenle de grafiksel veriler bu dosyası formatları ile saklanmışsa, önemli bellek tasarrufu sağlanır ve […]

Daha fazla oku...
PHP Yazılım Diliyle Fonksiyonel Grafik Çizimi Nasıl Yapılır?

PHP Yazılım Diliyle Fonksiyonel Grafik Çizimi Nasıl Yapılır?

Resmin İçine Bir İfade Ya da Metin Yazma
Bir çok durumda, bir resmin içine bir metin parçası yerleştirmek önemli bir gereksinimdir. Bunu gerçekleştirmek için, PHP’de, gd grafik kütüphanesinin ImageString fonksiyonu kullanılır. Fonksiyonun yazılış biçimi,
ImageString ($resim, $font, x, y ,s , $renk);
şeklindedir.
$resim referansı ile oluşturulan resmin x,y koordinatları ile belirtilen noktasından itibaren s stringini yazar. Metin rengini $renk değişkeni belirler. $font değişkeni ise metnin font büyüklüğünü belirler ve 1,2,3,4,5 değerlerinden birini alır. ImageString fonksiyonu belirtilen s stringini metnin içine yatay olarak yerleştirir. s […]

Daha fazla oku...
Database (Veritabanı) & Web Database (İnternet Veritabanı) Konseptleri

Database (Veritabanı) & Web Database (İnternet Veritabanı) Konseptleri

PHP’nin hızla yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri de piyasada mevcut tüm veri tabanı yönetim yazılımları ile sorunsuz olarak çalışabilmesidir. PHP’nin ayrıca, belirli ölçüde ücretsiz olarak elde edilebilen MySQL gibi veri tabanı yönetim yazılımı ile birlikte üstün performans göstermesi dikkatleri bu ikiliye çekmiştir. Artık son zamanlarda WampServer yazılımı sayesinde Apache, PHP ve MySQL birlikte indirilerek kurulabilmekte ve çok başarışı bir şekilde çalışmaktadır. Web adresi http://www.wampserver.com/en/ şeklindedir.)
Veritabanı 
Veritabanı
Veritabanı, birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur; veritabanı sadece veriler yığınını değil, bunlar arasındaki ilişkileri de […]

Daha fazla oku...
14 Adımda MySQL Veri Tabanı Hakkında Her Şey

14 Adımda MySQL Veri Tabanı Hakkında Her Şey

MySQL, çok kullanıcılı, çok iplikli, hızlı ve güvenilir bir SQL veri tabanı sunucusudur. MySQL hakkındaki tüm dokümanlar, http://www.mysql.com/ adresinden temin edilebilir.
MySQL, ücretsiz bir yazılımdır. GNU kamu lisansı altında kullanıma sunulmuştur. Bu konuda gerekli bilgi ise, http://www.gnu.org adresinden alınabilir. Şirketler için enterprise sürümü makul bir ücretle temin edilebilmektedir. MySQL’in kullanımı ile ilişkili bir hata yakalamışsanız ya da MySQL hakkında bir eleştiride bulunacak ya da soru soracaksanız, mysql@lists.mysql.com adresine bir e-mail gönderebilirsiniz. Mysqlbug adlı script ise şu ana kadar rapor edilen bugları […]

Daha fazla oku...
SQL PHP Komutları Nedir? Nasıl Kullanılır?

SQL PHP Komutları Nedir? Nasıl Kullanılır?

SQL Komutları
MySQL içinde de veri tabanı ile ilişkili olarak gerçekleştirilecek çeşitli işlemler için kullanılacak olan komutlar, bazı küçük farklılıklar olmakla birlikte standart SQL komutlarıdır. Bu yazıda SQL komutlarının genişçe bir özeti verilecektir.
Bir Veritabanını Oluşturma
SQL ile gerçekleştirilecek işlemlerde, üzerinde işlem yapılacak olan veri tabanı kütükleri ya da tablolar, bir veri tabanı içinde oluşturulur. Bu veri tabanını oluşturmak için, CREATE DATABASE isim; şeklindeki SQL komutunu kullanmak gerekir. Bu komut belirtilen isim’deki veri tabanını oluşturur. (Burada veri tabanı, içinde çok sayıda veri tabanı kütüğü […]

Daha fazla oku...
MySQL Server İçerisinde SQL Komutlarının Yönetimi

MySQL Server İçerisinde SQL Komutlarının Yönetimi

MySQL Yazılımını Çalıştırma ve MySQL’de SQL Uygulamaları
MySQL’in kurulumunu gerçekleştirdikten sonra C:\mysql\bin dizini içinde önce mysqld.exe’yi daha sonra da mysql.exe’yi üzerlerini çift tıklayarak çalıştırırsanız aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. Bu pencere DOS pencerelerini andırır. Bu pencerede,
mysql>
Satırı komut satırıdır. Bu satıra herhangi bir mysql komutunu yazarak enter’a basarsanız bu komut icra edilecektir.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQl connection id is —- to server version: 3. 22. 22
type ‘help’ for help.
mysql>
MySQL için Bir Veritabanı Oluşturma
Bir veritabanı […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanlarında Birden Çok Tabloda Sorgu Nasıl Gerçekleştirilir?

PHP Veritabanlarında Birden Çok Tabloda Sorgu Nasıl Gerçekleştirilir?

Birçok uygulamada, karmaşık sorgular, birden fazla tabloyu aynı anda kullanmayı gerektirir. Şimdi önce, bolum adlı ikinci bir tablo oluşturalım ve bolum tablosunda bölüm no (bolno) ve bölüm adı (bolad) oadlı iki alan bulunsun.
Daha sonra bolum adlı tabloya aşağıdaki insert komutları ile bilgi girilmiştir:
mysql> insert into bolum values(1, ”muhasebe”);
Query OK, 1 row affected, (0,06 sec)
mysql> insert into bolum values(2, ”satis”);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql>select * from bolum;
Ayrıca pers adlı tablonun yapısında değişiklik yapılarak ALTER TABLE komutu ile bölüm […]

Daha fazla oku...
ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 6

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 6

Bu örneğimizde, veri tabanındaki resim bilgilerinin sorgulanması ve dökümü bulunmaktadır.
9. satır veri tabanı bağlantı nesne örneğinin tanımlanması.
10. satır veri tabanına PROJE DSN ile bağlanmak.
12.-14. satırlar SQL deyiminin oluşturulması.
14. satırda Request.QueryString(”modelsecme”) deyimi ile bu asp dosyasına parametre gönderilmektedir.
16. satırda kayıt küme
17. satırda oluşturulan SQL deyimi bağlantı örneği kullanılarak kayıt kümesine yönlendirilmektedir.
18. SQL deyimi çalıştırılır.
29. satırda kayıt kümesi için bir döngü oluşturulmaktadır.
31. satırda ise veri tabanından getirtilen resimler listelenmektedir.

<html>
<head>
meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
<title>Star Ürünleri</title>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0”>
</head>
<body bgcolor=”#008080” text=”#FFFFFF” link=”#008080” vlink=”#008080” […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanı İnternet Üzerinde Nasıl Yayınlanır?

PHP Veritabanı İnternet Üzerinde Nasıl Yayınlanır?

Oluşturulan Veritabanını Web Üzerinde Yayınlama
Burada kastettiğimiz şey, we üzerindeki bir veritabanının içeriğinin bir web sayfası üzerinde görüntülenmesi ve diğer kullanıcılara nasıl erişilebilir hale getirileceğidir. Önce bu konudaki bazı temel bilgiler;
Veri tabanı tarafından desteklenen bir web sitesindeki temel fikir şudur: Sitenin bilgi içeriği bir veri tabanı içine yerleştirilecek ve bu veri tabanının o andaki içeriği ile dinamik web sayfaları oluşturulacaktır. Bir web tarayıcı yardımı ile, yetkisi olan bir kullanıcı, veri tabanı içini incleyebilecek ya da içeriğin değiştirebilecektir. Web sayfanızın adresini […]

Daha fazla oku...
PHP ile MySQL Servera Nasıl Bağlanılır?

PHP ile MySQL Servera Nasıl Bağlanılır?

PHP içinden, bir MySQL veri tabanına bağlanmak için, aşağıdaki PHP fonksiyonunu kullanmanız gerekmektedir:
mysql_connect(>Adres>, <Kullanıcı Adı>, <Şifre>);
Burada, <Adres> parametresi, MySQL sunucu yazılımın üzerine kurulduğu  bilgisayarın IP adresi ya da hostname’dir. MySQL sunucusu ile web sunucu aynı bilgisayar üzerinde ise bu durumda <Adres> parametresinin değeri localhost olarak alınır. <Kullanıcı Adı> ve <Şifre> parametreleri ise, MySQL sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre parametreleridir. Mysql_connect fonksiyonu, MySQL veri tabanı sunucusuna bağlantının başarı ile yapılıp yapılmadığını belirten bir değer gönderir. Bağlantı başarısız ise […]

Daha fazla oku...
PHP SQL Sorguları Nasıl Gerçekleştirilir?

PHP SQL Sorguları Nasıl Gerçekleştirilir?

PHP içinden, SQL sorgularını gerçekleştirmek için, PHP’nin mysql_query fonksiyonunu kullanmak gerekecektir. Mysql_query fonksiyonunun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:
mysql_query(<Sorgu>,<Bağlantı Beliticisi>);
Burada <Sorgu> parametresi, icra edilecek olan SQL deyimini içeren bir string ifadesidir. Bağlantı belirticisi, yukardaki $vtb değişkenidir ve bu parametrenin kullanımı isteğe bağlıdır. Mysql_query fonksiyonu da başarı ile çalışıp çalışmadığına göre farklı bir değer gönderir. Fonksiyon başarı ile çalışmışsa, doğru değeri gönderilir; başarıszlık halinde ise gönderilecek değer yanlış değeridir.
$sql = ”CREATE TABLE Mes ( ”.
”SAY INTO NOT NULL AUTO_INREMENT PRIMARY KEY, ”. […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

Siteyi ziyaret eden kullanıcıların veri tabanı içine nasıl veri ekleyebileceklerini göreceğiz. Veri tabanına veri girişi için, kullanıcının ekleyeceği verileri dolduracağı bir form ile karşı karşıya gelmesi gerekecektir. Bu form aşağıdaki kodla oluşturulabilir:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3c//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<html>
<head>
<title>MESAJ EKLEME</title>
</head>
<body>
<FORM ACTION=”<*php echo ($PHP_SELF); ?>”METHOD_POST>
<P>Mesaj İçeriği<BR>
<TEXTAREA NAME=”Mesajmetin” ROWS=10 COLS=40 WRAP></TEXTAREA><BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=”SUBMITMES ” VALUE=”EKLE”>
</FORM>
</body>
</html>
Gönderilen mesajı veri tabanına eklemek için ,$mesajmetin değişkeni ile gönderilen metni, veritabanı içine ekleyecek bir INSERT tipi sorgu hazırlayarak bunu mysql_query fonksiyonu ile çalıştırmak gerekir. Bununla ilişkili metin […]

Daha fazla oku...
PHP Veri Tabanı Serverına Bağlanma İnşaa Etme ve Tablo Oluşturma İşlemleri Nasıl Yapılır?

PHP Veri Tabanı Serverına Bağlanma İnşaa Etme ve Tablo Oluşturma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki php kodunu oluşturunuz ve vtolus.php adı ile saklayınız:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>VERI TABANINI OLUŞTURMA</TITLE>
</HEAD
<BODY>
<?php
//VERİ TABANINA ERİŞİM İÇİN KULLANILAN DEĞİŞKENLER
$Host=”localhost”;
$User=”bertan”;
$Password=””;
$DBName=”mith”;
$Link=mysql_connect ($Host, $User, $Password);
if (mysql_create_db ($DBName, $Link)) { print (”ADI, $DBName, olan veri tabanı oluşturuldu! <BR>\n”);
} else {
print(”ADI;$DBName, olan veri tabanı oluşturulamadı!<BR>\n”);
}
mysql_select_db(”mith”);
$sql=”CREATE TABLE pers (”.
”SAY INTO NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ” .
”Mesaj TEXT, ”.
”Tar DATE NOT NULL ”.
”)”;
if (mysql_query($sql)) {
echo (”<P>pers adlı tablo basari ile olustu!</P>”);
} else {
echo(”<P>tablonun olusmasında hata! ”.
mysql_error(). ”</P>”);
}
mysql_close ($Link);
?>
<BODY>
</HTML>
Burada gerçekleştirilen şey, C:\mysql dizini içinde mith adlı bir veri tabanının […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanındaki Tabloya Nasıl Yeni Satırlar Eklenir?

PHP Veritabanındaki Tabloya Nasıl Yeni Satırlar Eklenir?

Daha önceden oluşturulan bir veri tabanını aktif hale getirerek bu veri tabanı içindeki bir tabloya yeni verilerin nasıl eklenebileceğini tüm ayrıntıları ile anlamanız mümkün olacaktır. Daha önceden oluşturulan veri tabanının adı mith ve oluşturulan tablonun adı da pers olsun. Pers adlı tablonun o firmanın web sayfasını ziyaret eden web kullanıcılarının bıraktığı mesajları sakladığını var sayalım. Tablodaki SAY sütunu mesaj numaralarını, mesaj sütunu kullanıcıların bıraktığı mesajları ve Tar sütunu da mesajın bırakıldığı tarihi simgelemektedir.
Projede iki dosya kullanılmaktadır: Bunlardan birincisi ekle.html adlı […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanı İçerisindeki Tablonun Tüm İçeriği Nasıl Listelenir?

PHP Veritabanı İçerisindeki Tablonun Tüm İçeriği Nasıl Listelenir?

Bu projenin amacı ise, mevcut bir veri tabanı içindeki belirli bir tablonun tüm sütunlarındaki bilgilerin ekrana aktarılabilmesi için gerekli bir PHP kodu geliştirmektir. Mevcut veri tabanının adı gene mith ve içindeki tablonun adı ise pers olarak alınmaktadır. pers’in yapısı proje-1’de verilmişti. Şimdi aşağıdaki adımları izleyiniz:
Aşağıdaki PHP kodunu geliştiriniz ve vt1.php adı ile saklayınız:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Personal Listesi</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<P> Veri tabanındaki mesajlar: </P>
<?php
//Veri Tabanı sunucusuna Bağlan
$vtb = @mysql_connect(”localhost”,”bertan”, ””);
if (!$vtb) {
echo( ”<P> veri tabanı sunucusuna”.
”bağlanamıyor</P>”);
exit();
}
//Veri Tabanını Seç
if (!@mysql_select_db(”mith”) ) {
echo (”>p>mith adlı veri […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanı Tablosunda İstenen Satırların Silinme İşlemi Nasıl Yapılır?

PHP Veritabanı Tablosunda İstenen Satırların Silinme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir veri tabanı tablosu içine sadece bilgi yerleştirip bunları listelemek şüphesiz ki son derece kısıtlı bir işlemler grubunu simgeler. Bir veri tabanının yönetiminde, bu işlemlerin yanında, gerekirse veri tabanı tablosundan belirtilen tablo satırlarının silinmesi ve gene gerekiyorsa bazı tablo verilerinde değişiklik yapılması gibi işlemler de son derecede önemlidir. Bu projede, aktif bir veri tabanı tablosu içindeki belirtilen satırların nasıl silinebileceği incelenecektir.
Mevcut veri tabanının adı gene mith ve içindeki tablonun adı ise pers olarak alınmaktadır. Pers’in yapısı proje-1’de verilmişti.
Şimdi aşağıdaki adımları izleyiniz:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanındaki Bilgiler Nasıl Güncellenir?

PHP Veritabanındaki Bilgiler Nasıl Güncellenir?

Veritabanındaki Bilgilerin Güncellenmesi
Konuya başlarken de belirtildiği gibi, bir veri tabanı üzerindeki en önemli işlemlerden biri de güncelleme işlemidir. Güncelleme işlemi deyince, bazı bilgiler için zaman içinde meydana gelen değişiklik ihtiyacını ya da hatalı girilmiş bazı bilgilerin düzeltilmesi ihtiyacını kastediyoruz. Aşağıdaki projemizde bu işlemin tekniği tüm ayrıntıları ile bulacaksınız. Buradaki işlemi kavradıktan sonra eminiz ki bu mekanizmayı en karmaşık örneklere bile uygulayabilirsiniz.
Mevcut veri tabanının adı gene mith ve içindeki tablonunun adı ise pers olarak alınmaktadır. Şimdi aşağıdaki adımları izleyerek bu […]

Daha fazla oku...
SETCOOKIE Fonksiyonları Nedir? Nasıl Kullanılır?

SETCOOKIE Fonksiyonları Nedir? Nasıl Kullanılır?

Setcookie Fonksiyonu
Setcookie fonksiyonu, web server’dan (web sunucu) web üzerindeki bir istemciye (client-browser) cookie göndermek için kullanılan bir fonksiyondur. Burada en önemli nokta şudur: Web server’dan, browser’a cookie’ler gönderilecekse, bu işlem, gönderilecek diğer bilgilerden önce yapılmalıdır. Bunun anlamı, bu fonksiyon için gerçekleştirilecek çağrı komutlarının, herhangi bir <html< ya da <head> tagından önce gelmesi zorunluluğudur. Cookie gönderimi, web browser tarafından HTML dosyasının alınmasından sonra yapılırsa hata mesajı alınacaktır. Setcookie fonksiyonunun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir.
int set cookie(string ad, string değer, int ömür, string […]

Daha fazla oku...
COOKIE (Çerezler) Nedir? Nasıl Çalışır?

COOKIE (Çerezler) Nedir? Nasıl Çalışır?

Cookie Kavramı Nedir?
Cookie, web sunucunun, kendisini ziyaret eden kullanıcılar hakkındaki bilgileri saklamak için kullandığı bir metot ya da bir mekanizma olarak tanımlanabilir. Böylece, web server, yeni bir kullanıcı ziyaretinde, bu kullanıcı hakkında kaydedilmiş bilgi bulunup bulunmadığını cookie’leri yardımı ile tespit eder. Bu anlamda cookie’ler yardımı ile, web server, her kullanıcı hakkında bir tür kayıt defteri tutar ve kullanıcıların izlenmesi olası hale gelir.
Cookie’ler aslında yazılım tekniği açısından basit birer metin dosyasından (text file) ibarettirler. Cookie mekanizması aslında http’nin (Hyper Text […]

Daha fazla oku...
PHP Yazılım Dilinde COOKIE’ler (Çerezler) Nasıl Yönetilir?

PHP Yazılım Dilinde COOKIE’ler (Çerezler) Nasıl Yönetilir?

Cookie, web sucunun, kendisini ziyaret eden kullanıcılar hakkındaki bilgileri saklamak için kullandığı bir metot ya da bir mekanizma olarak tanımlanabilir. Böylece, web server, yeni bir kullanıcı ziyaretinde, bu kullanıcı hakkında kaydedilmiş bilgi bulunup bulunmadığını cookie’leri yardımı ile tespit eder. Bu anlamda, cookie’ler yardımı ile, web server, her kullanıcı hakkında bir tür kayıt defteri tutar ve kullanıcıların izlenilmesi olası hale gelir.
Cookie’ler aslında yazılım tekniği açısından basit birer metin dosyasından ibaretlerdir. Cookie mekanizması aslında http’nin (Hyper Text Transfer Protocol) standart bir parçasıdır […]

Daha fazla oku...