Pazarlama

Google Sidewiki

Google Sidewiki

Google Sidewiki
Google tarafından sunulan ve 2009 yılının sonlarına doğru gündeme gelen Google Sidewiki hizmeti de web sitesi sahipleri için üzerinde ciddi olarak düşünülmesi bir konu olmuştur. Google araç çubuğu ile birlikte yüklenen Google Sidewiki hizmeti, Google hesabı olan herkesin, istedikleri web siteleri hakkında yorum yazabilmelerine imkan vermektedir. Başka bir ifade ile, büyük zaman ve emek harcayarak oluşturduğunuz, belli bir mesajı iletmek için kullandiğiniz web sitenizin yan kolonuna, isteyen herkes tarafından mesaj eklenebilecektir.
Google Sidewiki, web sitelerinin en sol bölümünde ince […]

Daha fazla oku...
Müşteri İlişkileri Nedir? Nasıl Yönetilmelidir?

Müşteri İlişkileri Nedir? Nasıl Yönetilmelidir?

Günümüzde her işletmenin temel amacı, müşteri bulmak ve müşteriyi elde tutmaktır. Yıllar öncesinin çok tekrarlanan ”kârlılığı en üst düzeye çıkarma” amacı, artık anlamını yitirmiştir. Bir işletme, eğer müşteri buluyor ve onları elde tutabiliyorsa; kârlılık, büyüme, saygınlık gibi diğer tüm amaçlarını da gerçekleştirebilmektedir. Müşteri, her işletmenin varlığının ve başarısının temelidir. Tüm çalışanların gerçek patronudur. İşletmenin gelirini, geleceğini, güvenesini o sağlar.
Tüm giderleri, çalışanların ücretlerini ödeyen ve yatırımlarını finanse eden de odur. Bu nedenle, müşteri, bütün ilgi ve özeni, takdir ve teşekkürü […]

Daha fazla oku...

Firmanıza Yeni Müşteriler Bulmak ve Takip Edebilmeniz İçin İhtiyacınız Olacak 5 Altın Tavsiye

Uzun yıllar boyunca, ekonomi ve işletme okullarında öğrencilerle işletmelerin temel acının kâr maksimizasyonu olduğu öğretildi. Hemen her iktisat ve işletme kitabı, bu slogan etrafında bilgi ve görüşler oluşturma çabası içinde oldu. Kârlılık, derslerde adeta işletmelerin tek amacı olarak işlendi. Kâr odaklı piyasa ekonomisinin yapısı ve işleyişi üzerine teoriler yazıldı, modeller kuruldu. Üretim ve işletme odaklı yaklaşımda müşterilerin her zaman için var olduğu ve satın almaya hazır beklediği kabul edildi. Bu anlayış 20.yüzyılda kalmış, günümüzde önemini ve anlamını büyük ölçüde kaybetmiştir. […]

Daha fazla oku...
Müşterinize Odaklanabilmeniz İçin İhtiyacınız Olacak 4 İpucu

Müşterinize Odaklanabilmeniz İçin İhtiyacınız Olacak 4 İpucu

1970’li 80’li ve hatta 90’lı yollarda, büyümek isteyen işletmelere kârlı gördükleri hemen tüm alanlara girmeleri ve faaliyetlerini çeşitlendirmeleri öneriliyordu. Ayrıca, ihtiyaç duydukları tüm hizmetlerin de daha fazla kâr sağlamak ya da güvenlik gibi amaçlarla kendi bünyelerinde üretmelerin doğru olacağı söyleniyordu. Otomobil, metal, ilaç ya da tekstil ürünleri üreten fabrikalar aynı zamanda yemek üretiyor, servis işletmeciliği yapıyor ve çalışanlarına donanımlı revirlerde sağlık hizmetleri veriyorlardır. Bankalar ve sigorta şirketleri insan kaynakları bölümlerinde çok sayıda eğitimciyi kadrolarına alarak adeta bünyelerinde bir eğitim […]

Daha fazla oku...

Müşterinizin Beklentilerini Nasıl Anlayabilirsiniz?

İyi bir müşteri hizmeti sağlamanın en kritik adımı müşteri istek ve beklentilerini tam ve doğru olarak bilmektir. İşletmelerde müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları konusundaki bilgiler çoğunlukla sezgilerle ve deneme yanılma yoluyla derlenmektedir. Bu bilgi eksikliği de sonuçta kötü kararların verilmesine neden olmaktadır. Örneğin, bir market müşterilerin aradığı her şeyi bulmak istediğini ve en fazla bunu önemsediğini düşünebilir. Bunun sonucunda raflarını tıka basa ürün çeşitleriyle doldurabilir. Buna sunucunda raflarını tıka basa ürün çeşitleriyle doldurabilir. Buna karşın, müşterilerin en fazla kasa önlerinde […]

Daha fazla oku...
Müşterilerinizin Tercihlerini Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Müşterilerinizin Tercihlerini Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Hangi sektörde olursa olsun, işletmelerin temel amacı müşteri bulmak ve müşteriyi elde tutmaktır. Müşterinin bir işletmeyi tercih etmesi onun kalıcılığını ve büyümesini güvenceye alacaktır. Bu nedenle, işletmeler bazı müşterilerin neden özellikle kendilerini tercih ettiklerini ve bazı müşterilerin de neden kendilerini terk ettiklerini doğru anlamak zorundadırlar.
Yoğun Rekabet
Yoğun rekabet ortamında, müşterilerin tercihini etkileyen faktörler arasında; yer, ürün çeşitliliği, fiyat, indirim ve promosyonlar, tanzim ve teşhir, müşteri servisi ve kişisel satış özellikle dikkat çekmektedir.
Yer: Kuruluş aşamasında yapılan fizibilite çalışması sonrasında belirlenen satış noktası, […]

Daha fazla oku...
Müşteri İlişkilerinizi Hangi Standartlarınızı Maksimum Seviyeye Çıkartmalısınız?

Müşteri İlişkilerinizi Hangi Standartlarınızı Maksimum Seviyeye Çıkartmalısınız?

Satış standartları, pazarda rekabetçi üstünlük sağlamak isteyen her işletme için temel bir farklılaştırıcı boyuttur. Standartlar müşterilerin yaşadığı bütün satın alma deneyimlerinin olumlu sonuçlanmasını sağlamak için tasarlanır. Temel amaç satın alma sürecindeki müşteri memnuniyetinin beklenti düzeyini karşılaması hatta aşmasıdır. Standartlar müşteri memnuniyetini etkileyen her ”gerçekleşme anı”ndaki en iyi uygulamaların belirlenmesi, tanımlanması ve satış operasyonlarının tüm aşamalarında uygulanmak üzere yaygınlaştırılması ile oluşturulur.
Standartlar
Standartların açık ve net olması, tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde anlaşılması ve uygulanabilir olması büyük önem taşır. Standartlar, bir anlamda […]

Daha fazla oku...
Müşteri İlişkilerinizi Maksimum Seviyeye Çıkartın

Müşteri İlişkilerinizi Maksimum Seviyeye Çıkartın

Rekabetle birlikte önemi artan ve zaman içinde giderek daha karmaşık bir nitelik kazanan müşteri ilişkileri, işetmelerde başarının ve kalıcılığın anahtar konumundadır. Müşterileri ile iyi ilişkiler geliştiremeyen, onların ürünlerden ve hizmetlerden coşku duymasını ve sadık kalmasını sağlayamayan işletmelerin yaşaması mümkün değildir. Bir işletmede müşterilerin çeşitli deneyimleri, çok sayıda olumlu ya da olumsuz izlenimleri olacaktır. Müşteri ilişkilerini değerlendirmek amacıyla bütün bunların her birinin ayrı olarak ele alınması kolay değildir. Günümüzün gelişmiş bilgi teknolojileri, müşterilerden çeşitli şekillerde derlenen verileri hızlı ve doğru bir […]

Daha fazla oku...
Başarılı Bir Yönetici Olmak İçin Uygulamanız Gerekenler Nelerdir?

Başarılı Bir Yönetici Olmak İçin Uygulamanız Gerekenler Nelerdir?

Satış, zor ancak kişilik olarak geliştiren ve profesyonel anlamda ödüllendiren bir uğraş alanıdır. Başka alanlarda çalışanların ihtiyaç duyduklarından çok daha fazla ve çeşitli kişisel ve profesyonel yetkinliklere bir arada sahip olmak gerektirir. Bu nedenle, satışçı olmak da satışçıları yönetmek de kolay değildir. her şeyden önce; bir satışçıda aranan iletişim, motivasyon, hızlı karar alma, analitik ve sezgisel düşünme, yaratıcılık, kararlılık gibi yetkinlikler eğitimle ya da deneyimle kazanılmazlar. Bunlar, bir insanın içinde olan, çoğu doğuştan gelen yeteneklerdir. Eğitim ve deneyimler bu yetkinlikleri […]

Daha fazla oku...
Personellerinizin Eğitimi ve Geliştirilmesi İçin Uymanız Gereken Kurallar Nelerdir?

Personellerinizin Eğitimi ve Geliştirilmesi İçin Uymanız Gereken Kurallar Nelerdir?

Günümüzde iş yapmak, iş yönetmek ekip çalışmasını gerektirir. Üretimde, ticarette, hizmetlerde işlerin boyutları genişlemekte ve nitelikleri daha karmaşık hale gelmektedir. Bunun sonucunda bireysel çabalar yetersiz kalmakta, bireylerin kapasite sınırları zorlanmaktadır. Bu nedenle, başarılı iş yönetimi güçlü ekipler oluşturmayı ve bu ekipleri yüksek performansla çalıştırmayı gerektirir. Ekipler, yaratılan sinerji ile ekip üyelerinin ayrı ayrı yaratacakları değerlerin toplamından daha farklı ve daha fazla değer yaratırlar. Ekip çalışması, performans ve iş tatmini açısından iş yönetiminin en önemli keşiflerinden biridir. Ekiplerin bu anlamda […]

Daha fazla oku...
Personellerinizin Ücretlerini Hangi Değişkenlere Göre Belirlemelisiniz?

Personellerinizin Ücretlerini Hangi Değişkenlere Göre Belirlemelisiniz?

Günümüzde giderek artan sayıda şirket, çalışanlarına işe ve unvana bağlı olarak yaptıkları ücret ödeme uygulamalarını gözden geçirmektedir. Bu şirketler, iyi insanlarını ellerinde tutmayı kaybetmemeyi ve maçlara en uygun şekilde performansı sağlayacak ücretlendirme ve ödüllendirme sistemlerini bulmak ve kullanmak istemektedirler. Satışçının bir iş yerini seçmesi, orada kalması ve yüksek motivasyonla çalışması kendisine önerilen ücret düzeyi ve ödüllerle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle, onun beklentilerinin karşılanması için parasal ya da parasal olmayan ücretlerden ve ödüllerden oluşan bir ödeme sisteminin oluşturulması gerekir. Bir […]

Daha fazla oku...
Personellerinizi Nasıl Ödüllendirmelisiniz?

Personellerinizi Nasıl Ödüllendirmelisiniz?

Ödüller, başarılı performans sergileyen bir satışçıya ”teşekkür” mesajını iletmenin iyi bir yoludur. Ödül programların amacı satışçıya ”sana değer veriyoruz”, ”yaptığın işi takdir ediyoruz” mesajını vermektir. Ancak bir ödül programının başarılı olabilmesi için öncelikle, şirketin yapısının ve kültürünün dikkatle incelenmesi gerekir. Daha sonra, yönetimden ve çalışanlardan bu programdan beklentilerinin neler olduğunu öğrenmek ve ödül programının hedeflerini belirlemek gerekir. Ayrıca, bu programa kimlerin katılabileceği net bir şekilde tanımlanmalı ve karar vericinin kim olacağı saptanmalıdır. Ödülün ne sıklıkta verileceğini, zamanlamasını, ne tür bir […]

Daha fazla oku...
Çalışanlarınızın Performansını Nasıl Takip Edebilirsiniz?

Çalışanlarınızın Performansını Nasıl Takip Edebilirsiniz?

Yakın zamanlara kadar, çoğu şirket yaygın ancak yanlış bir anlayışla performans değerlendirmeyi tek boyutlu bir araç olarak anlamış ve uygulamıştır. Performans değerlendirme, bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmadığı taktirde bazı sorunlara yol açmaktadır. Öncelikle, formların, kayıt ve izlemenin ve biçimsel prosedürlerin önemli olduğu bir performans değerlendirme sürecinde gerçeklerin ortaya çıkarılmasından sonra adeta bir yargılama ve hüküm verme söz konusu olmaktadır. performans stnadartları, her iki taraf için aynı anlamı ifade edecek kadar açık olmadığında sübjektif değerlendirmelere yol açmaktadır.
Şu andaki performansın geribildirimi yetersiz […]

Daha fazla oku...
İş Fikirlerinize Doğru Bir Başlangıç Yapmak İçin Nasıl Bir İş Planı Yapmalısınız?

İş Fikirlerinize Doğru Bir Başlangıç Yapmak İçin Nasıl Bir İş Planı Yapmalısınız?

İnsanların ortak bir amaç için bir araya gelip kaynakları akılcı bir şekilde kullanmak istedikleri her durumda yönetim süreci gündeme gelmektedir. Emek, zaman, bilgi, para, malzeme ve ürün gibi kaynaklar, bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında yönetimde etkinlik sağlanır ve amaçlar gerçekleşir. Hiçbir şirket kaynaklarını boşa harcamak, verimsiz kullanmak ve amaçlarından uzaklaşmak istemez.
Ancak, yönetimin anlamını ve önemini bilmeyen, yöneticilere gerekken yeri, değeri ve rolü vermeyen işletmeler için verimsizlik ve başarısızlık kaçınılmaz olmaktadır. Yönetim başarısının anlamı; ülkeye, sektöre, işletmeye göre değişebilir. […]

Daha fazla oku...
Bayiler Aracılığıyla Satış Ağı Nasıl Genişletilir?

Bayiler Aracılığıyla Satış Ağı Nasıl Genişletilir?

Geniş bir alanda, ülkenin değişik bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen şirketler, dikkatli bir değerlendirme sonucunda seçilmiş, belirlenmiş bayilik standartlarına uygun bir yapı ve işleyiş içinde çalışacak girişimcilerle çok daha hızlı büyüyebilirler ve güçlenebilirler. Bayiler aracılığıyla satış ağını kurmak isteyen bir şirketin öncelikle güçlü bir vizyonla yola çıkması ve kendisiyle birlikte tüm bayilerinin benimseyeceği misyon ve amaç cümlelerini yazması gerekir. Vizyon, şirketin kendisini 20-30 ya da 50 yıl sonra bayileriyle birlikte nerede görmek istediğini ifade eder. Misyon ise varılmak istenen yere […]

Daha fazla oku...
Bayilerin Kontrolü ve Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Bayilerin Kontrolü ve Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Bayilik sistemi, yayın bilinen bir dağıtım ve satış stratejisidir. Özellikle geniş bir coğrafyada ürünlerini tüketiciye ulaştırmayı amaçlayan üreticiler, bayi ağları oluşturarak etkin çalışan maliyeti ve riski azaltan bir satış sistemi kurarlar. Bu sistem, üreticiye, bayi olarak çalışan aracı firmaya ve nihai tüketiciye çeşitli yararlar sağlar. Bu yararların niteliği, düzeyi ve sürekliliği sistemin gücünü ve kalıcılığını belirler. Bayiler, bu sistemde üretici ya da distribütor niteliğindeki ana firmanın talimatlarıyla çalışmayı, onun ürünlerini, onun belirlediği fiyatlar ve satış koşulları ile alıp satmayı […]

Daha fazla oku...
Rekabeti Anlamak ve Yönetmek İçin Bilmeniz Gerekenler?

Rekabeti Anlamak ve Yönetmek İçin Bilmeniz Gerekenler?

Satış etkinlikleri, sokak tezgâhlarından başlayarak uluslar arası zincir mağazalara sahip büyük kurumsal şirketlere kadar uzanan bir çeşitlilik gösterirler. Her satışçı ya da satış işletmesi, kendi hedef kitlesindeki müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını rakiplerinden daha iyi karşılayarak varlığını ve büyümesini sürdürür. Zaman içinde, ekonomik ve toplumsal yaşamdaki gelişmelere, teknolojiye ve müşteri istek ve ihtiyaçlarındaki değişikliklere bağlı olarak yeni satış türleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, ulaşım ve iletişimin kolaylaşması şirketlerin iş yapma biçimlerini değiştirmiş ve faaliyet alanlarını genişletmiştir. Bütün bunların sonucunda, […]

Daha fazla oku...
Rekabet Gücünüzü Nasıl Arttırabilirsiniz?

Rekabet Gücünüzü Nasıl Arttırabilirsiniz?

Rekabet günümüzün tartışılmaz gerçeğidir. Küresel ekonomide rekabetin olmadığı bir sektör veya bir ülke bulmak kolay değildir. Serbest girişimciler, kazanç olasılığını gördükleri her ülkede ve her sektörde yatırım yapmaya hazır ve isteklidirler. Bu girişimciler, şüphesiz rekabet koşulları altında çalışacaklarını da bilmektedirler. Rekabetçi piyasalarda şirketler öncelikle varlıklarını korumak ve ayakta kalmak endişesini taşırlar. Dha sonra da rakipleri karşısında üstünlük sağlayıp liderliği ele geçirmeye çalışırlar. Mevcut rekabetle baş etmek ve sonrasında da rakiplerden öne geçmek iyi düşünüşmüş stratejiler, politikalar ve doğru uygulamalar […]

Daha fazla oku...
Marka Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Marka Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Müşteriler, gerek ürün gerek işletme anlamında çok fazla seçeneğin bulunduğu alışveriş ortamlarında karar vermekte zorlanabilirler. Karar vermelerini etkileyen faktörlerin başında şüphesiz, ihtiyaçlarının niteliği ve satın alma güçleri gelecektir. İhtiyaç ve satın alma gücü faktörlerinin dışında çok temel bir tercih faktörü, başkalarının ve kendilerini dışında çok temel bir tercih faktörü, başkalarının ve kendilerinin geçmişteki alışveriş deneyimleri ve alışkanlıklarıdır.
Müşteriler, genelde önceden bildikleri ürüne ve işletmeye daha fazla ilgi duyarlar ve onları tercih ederler. Bir ürünün bilinirliğini etkileyen en önemli üç değişken; […]

Daha fazla oku...
Marka İletişimi Nasıl Sağlanmalıdır?

Marka İletişimi Nasıl Sağlanmalıdır?

Marka farkındalığı ve bağlılığı yaratmanın ”müşteri coşkusunu yaratma” dışındaki en önemli yolu marka iletişimidir. Marka iletişimi, ürünün doğru hedef kitlesine ulaştırabilmesi için çok ve çeşitli yollarla yapılan bir tanıtım ve tutundurma faaliyetidir. İleri teknolojiye dayalı iletişim araçları, markaların tanıtılması, müşterinin ilgisinin çeklimesi amacıyla günümüzde giderek daha yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ürünün tanıtımı ve reklâmı ile başlayan marka iletişimi, ürün satışa sunulduktan sonra müşterinin alışveriş sırasında karşılaştığı satışçılarla etkileşimi ile devam eder. Alışveriş deneyimi, ilk iletişimde yaratılan izlenime uygun bir şekilde yaşandığında olumlu […]

Daha fazla oku...