JSCRIPT REGEXP Nesnesi

JSCRIPT REGEXP Nesnesi

JSCRIPT REGEXP Nesnesi

ASP JSCRIPT REGEXP Nesnesi

RegExp nesnesi düzenli ifade modeli aramalarında bilgiyi kaydeder. Direkt olarak yaratılamaz (sadece RegularExpression nesnesi kullanılırken) fakat daima kullanım için olanaklıdır. Düzenli ifade araması başarıyla sonuçlanana kadar özellikleri onun değerleri olarak tanımlanamaz.

RegExp nesnesinin 9 özelliği vardır ve metodu yoktur:

 

Özellik Açıklama
index Arama yapılmış bir string içindeki ilk benzerliğin başlangıç pozisyonunu döndürür.
input Bir arama gerçekleştirilmesine karşı bir string barındırır. Sadece okunabilir. İnput yerine $_yazılabilir.
lastindex Arama yapılmış bir string içindeki son benzerliğin yerini döndürür.
lastmatch En son benzerlik gösteren karakterleri döndürür. Sadece okunabilir. Lastmatch yerine $& yazılabilir.
lastParen Parantezlerin içindeki en son string benzerliğini döndürür. Sadece okunabilir. lastParen yerine $+ da yazılabilir.
leftContext Giriş stringini sonraki en yakın karşılaştırmaya döndürür.
Multiline Satır sonu durumunda aramaya devam edilip edilmeyeceğini belirten Boolean değeri döndürür. Sadece okunabilir. Multiline yerine $* da yazılabilir.
rightContext Giriş stringini önceki en yakın karşılaştırmaya döndürür.
$1,, $2, … ,  $9 Şablon karşılaştırması sırasında bulunup saklanan son 9 stringi döndürür. Sadece okunabilir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın