İlk ASP Programının Geliştirilmesi

1İlk ASP Programının Geliştirilmesi

İlk ASP Programının Geliştirilmesi

İlk ASP Programının Geliştirilmesi

Bir .asp sayfasını hazırlamak için bir editör, örneğin, Front Page 2000 kullanmak ideal olabilir. Özellikle, Personal Web Server kullanıyorsanız, ideal bir seçim olacaktır.

İlk ASP Kodu

Kodu hazırlamak için ilk önce hangi programlama skriptini kullanacağınızı belirlemeniz ve ayrıca sunucuda mı, yoksa istemcide mi skriptin koşacağını belirlemeniz gerekmektedir.İlk ASP Kodu 1

Kodu HTML bloklarının arasına, <%…%> işaretlerini kullanarak oluşturmanız gerekmektedir. Örneğin, yukarıdaki skripti inceleyecek olursak birinci satırda iki tane fonksiyon göze çarpmaktadır. Zaman ve tarih fonksiyonu: Time ve date. Bunları, <%…%> işaretlerinin arasına, = işareti ile koyarak, bunun bir değişken olduğunu sunucuya bildiriyoruz. 2. Satırda bloku kapatmamızın esas nedeni ise, 3. satırda bir mesaj verilmesinin söz konusu olmasından kaynaklanmaktadır.

Front Page Editöründe Asp Kodunun HTML Biçimi

Hazırlamış olduğumuz dosyayı c:\inetpub\wwwroot altına 68 .asp olarak saklıyoruz Hazırlamış olduğunuz bu kodu çalıştırabilmek için Internet Explorer web gezgininde adres satırına http://cyprus/68. girmemiz gerekmektedir.

Veri Tabanı İşlemlerinde ASP Kullanımı

Burada, Server.CreateObject nesnesi kullanarak veri tabanlarına erişip sorgulayan ve listeleyen bir program örneği incelenecektir.

Başlat>Ayarlar>Denetim Masası>ODBC 32>System DSN>cihaz.mdb

Bu programın çalışabilmesi için cihaz .mdb dosyası için, ODBC ayarları içerisinde, System DSN tanımının yapılmış olması gerekmektedir.

<TR>

<TD> <% =oRs.Fields(”Cihaz”).Value %> </TD>

<TD> <% =oRs.Fields (”Alan”).Value %> </TD>

<TD> <% =oRs.Fields (”Yeri”).Value %> </TD>

<TD> <% =oRs.Fields (”Birimi”).Value %> </TD>

</TR>

<% oRs.MoveNext %>

<% WEND %>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

Cihaz .Asp Dosyası İle 4 Kolondaki Verilerin Listelenmesi

Yukarıdaki dosyada Server.CreateObject(”ADODB.CONNECTION”) nesnesi ile veri tabanı bağlantısı oluşturulmakta ve SQL deyimindeki tanıma göre A harfi ile başlayan cihazlar listelenmektedir.

SET oRS = DbObj.Execute(SQL) Deyimi ile SQL deyimi çalıştırılmakta ve <%WHILE NOT oRs.EOF %>…<% Wend %> döngüsü içerisinde, SQL deyimi sonucunda döndürülen listenin sonuna erişilene kadar işlem devam edecektir. <% oRs.MoveNext %> MoveNext deyimi ile ise, SQL deyimi ile döndürülen listede bir sonraki kayıta geçiş sağlanmaktadır.Cihaz .ASP Dosyası İle 4 Kolondaki Verilerin Listelenmesi

Cihaz dosyasını c:\inetpub\wwwroot dizinine saklamanız gerekmektedir. Bu dizin, bilgisayarınızın adına eşdeğer bir bilgisayar adresi dizinine karşılık gelir. Örneğin, bilgisayarınızın adı Cyprus ise, Internet Explorer’da adres satırına http://cyprus adresini kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın adını, Ağ komşuları üzerinde farenin sağ butonuna tıklayarak özellikler seçeneğinden Tanımlama kartı altındaki bilgisayar adı başlığının karşısındaki metin kutusundan ayarlayabilirsiniz. Dolayısı ile, cihaz dosyasını çalıştırmak için, web gezgininizde http://cyprus/cihaz.asp yazmanız yeterli olacaktır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın