Etiket - SQL

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak
Aşağıdaki örnekte Request.QueryString kolleksiyonu bulunmaktadır. Biblio veri tabanını ODBC üzerinden tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için sırası ile; 

Başlat > Ayarlar > Denetim Maması fare ile izlenerek tıklanır.
ODBC Data Sources butonuna tıklayarak ODBC (open database connectivity-açık veri tabanı iletişimini sağlamak için gerekli tanımlamaları yapınız.
System DSN kartını fare ile tıklayınız.
Add butonun tıklayarak tanımlama işlemini başlatınız.
Veri kaynağının tipini Microsoft Access Driver olarak belirleyiniz.
Son butonuna tıklayarak Access dosyasının konumunu belirleme ekranına erişiniz. Data soruce name kısmına, veri kaynağının adını […]

Daha fazla oku...

Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak

Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak
Front Page 2000 programını kullanarak hazır bir veri tabanınızı web’de yayımlamanınız mümkün. Bu işlemi, Database Region Wizard aracılığı ile sağlayabilirsiniz.
Bu sihirbaz veri tabanı ilişkili bağlantı dosyası ile, oluşturacağınız SQL sorgusunun .asp dosyasını otomatik olarak hazırlayacaktır.
Personal Web Server kullanıyorsanız, uygulamanızı Inetpub/wwwroot dizini altındaki herhangi bir klasöre veya direk bu dizine saklamanız gerekmektedir. Ayrıca, kullanacağınız veri tabanı Access dosyasıysa, Başlat>Ayarlar>Denetim Masası>ODBC programından>System DSN kartından, bir ODBC bağlantısı tanımının yapılması gerekmektedir.
Front Page 2000’de File>New Web seçeneğini kullanarak yukarıdaki […]

Daha fazla oku...