Etiket - Query

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak
Aşağıdaki örnekte Request.QueryString kolleksiyonu bulunmaktadır. Biblio veri tabanını ODBC üzerinden tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için sırası ile; 

Başlat > Ayarlar > Denetim Maması fare ile izlenerek tıklanır.
ODBC Data Sources butonuna tıklayarak ODBC (open database connectivity-açık veri tabanı iletişimini sağlamak için gerekli tanımlamaları yapınız.
System DSN kartını fare ile tıklayınız.
Add butonun tıklayarak tanımlama işlemini başlatınız.
Veri kaynağının tipini Microsoft Access Driver olarak belirleyiniz.
Son butonuna tıklayarak Access dosyasının konumunu belirleme ekranına erişiniz. Data soruce name kısmına, veri kaynağının adını […]

Daha fazla oku...