Etiket - ASP

Navigation Bar Tasarlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Meden Bilgi Teknolojileri

ASP Kurallı İfade Yazım Şekilleri ve Açıklamaları

Özel karakterler ve seriler düzenli ifadeler için şablon yazımında kullanılır. Aşağıdaki tablo bunların ayrıntılarını ve karakterlerin nasıl kullanıldığını gösteren örnekler içeriyor:

Karakter
Açıklama

\
Kendinden sonra gelen karakteri özel karakter yapar. \n\ , n harfine karşılık gelir. /\n\ serşsş satur yebşkene /line feed) karakterline karşılık gelir.

^
Bir giriş veya satırın başlangıcına denk gelir.

$
Bir giriş veya satırın sonuna denk gelir.

*
Kendinden önce gelen karakterin kullanılmadığı veya bir ya da birden fazla kullanıldığı anlamına gelebilir. /zo*/ ifadesi ”z” ve ”zoo” olarak algılanabilir.

+
Kendinden önce gelen karakterin en az […]

Daha fazla oku...

HTTP Sunucu Değişkenleri Nelerdir?

HTTP SUNUCU DEĞİŞKENLERİ

Değişken
Anlamı

AUTH_TYPE
Kullanıcı kimlik doğrulama tipi. Eğer sunucu tarafından doğrulanmışsa temel aksi halde ihmal edilmiş.

CONTENT_LENGTH
İstemci tarafından gönderilen byte sayısı.

CONTENT_TYPE
Post tipi istek olduğunda içerik tipi.

DOCUMENT
O anki doküman dosyasının adı.

DOCUMENT_URI
O anki dokümanın sanal yeri.

DATE_GMT
O anki tarih, GMT. #CONFIG talimatıyla biçimlendirilebilir.

DATE_LOCAL
Ağ geçidinin CGI tanımları.

GATEWAY_INTERFACE
İstemci tarafından sağlanan ek yol bilgisi örneğin script adından sonraki, query’den önceki URL kısmı

LAST_MODIFIED
Dokümanın son değiştiriliş tarihi.

LOGON_USER
Kullanıcı için Windows NT hesap detayları.

PATH_INFO
Fiziksel dizin adına çevrilmiş sanal yol ile PATH_INFO değeri.

QUERY_STRING
URL dizgisindeki soru işaretinden sonraki bilgi.

QUERY_STRING_UNESCAPED
Query dizgisinin kurtulmamış versiyonu.

REMOTE_ADDR
İstemcinin IP […]

Daha fazla oku...
ASP İçin Kullanışlı Dökümanlar ve Dersler

ASP İçin Kullanışlı Dökümanlar ve Dersler

ASP İçin Kullanışlı Dökümanlar ve Dersler
Çevrim içi dersler ve akşam sınıflarını, bazı global.asa problemleri tartışmalarını geniş bir bileşen dizinini, bazı örnek programları ve daha fazlasını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.
www.activeserverpages.com
IIS, ASP ve ADSI programlaması hakkında ayrıntılı makaleleri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.
www.15seconds.com
Bir adamın ASP’ye olan saplantısı, korkunç bir script kütüphanesi, özel dersleri, bileşenleri ASP ile ilgili makaleleri, danışmanların listesini, haber gruplarını ve posta listelerini biraraya getirdi. Bu adres:
www.asphole.com
Kolonlar referanslar ve bir sürü kullanışlı link’leri burada bulabilirsiniz.
www.aspalliance.com
Bu kitapta daha önce bahsedildiği gibi Steve Genusa, […]

Daha fazla oku...
Form Kolleksiyonu

Form Kolleksiyonu

Form Kolleksiyonu
Aşağıdaki iki .asp birbirine veri yollamaktadır. Birinci .asp’deki forma girilen veriler, ikinci .asp’deki inster deyimlerine yollanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Request.Form(eleman) kolleksiyonunun kullanımıdır.
<html>
<head>
<meta htttp-equiv=”Content – Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
<title>new advertisement form>/title>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 3.0”>
</head
<body bgcolor=”#FFFF80”>
<div align=”center”><center>
<table border=”1” width=”597” height=”1”>
<tr>
<td width=”166” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center”><img src=”STUGA.gif”
width=”140” height=”89” alt=”STUFA.gif (6111 bytes)”></td>
<td width=”223” height=”1” valign=”bottom”><p align=” center”><font face=”Copperplate Gothic Bold” color=”#800000”
size=”4”><strong>NetSPage</strong></font></p>
<p align=”center”><font face=”Lucida Handwriting” color=”#800000”
size=”4”>REAL ESTATE>/font></td>
<td width=”190” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center” ><img src=” STUGA.gif”
width=”140” height=”89” alt=”STUGA.gif (6111 bytes)”></td>
</tr>
</table>
</center></div><%
set conntemp=server.createobject(”adodb.connection”)
conntemp.open ”DRIVER={Microsoft Access Driver […]

Daha fazla oku...
Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak
Aşağıdaki örnekte Request.QueryString kolleksiyonu bulunmaktadır. Biblio veri tabanını ODBC üzerinden tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için sırası ile; 

Başlat > Ayarlar > Denetim Maması fare ile izlenerek tıklanır.
ODBC Data Sources butonuna tıklayarak ODBC (open database connectivity-açık veri tabanı iletişimini sağlamak için gerekli tanımlamaları yapınız.
System DSN kartını fare ile tıklayınız.
Add butonun tıklayarak tanımlama işlemini başlatınız.
Veri kaynağının tipini Microsoft Access Driver olarak belirleyiniz.
Son butonuna tıklayarak Access dosyasının konumunu belirleme ekranına erişiniz. Data soruce name kısmına, veri kaynağının adını […]

Daha fazla oku...
Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli
ASP sayfalarını (.asp) hazırlarken script dillerinden faydalanmamıza rağmen Aktif Sunucu Sayfalarının hazırlanmasında kullanabileceğimiz, Aktif Sunucu Sayfaları’nın öz makinasının parçaları olan nesneler ve bunların metotlarını kullanabiliriz.
Nesne Modelinin Yapısı
Web nesne modelinin tam aksine Aktif Sunucu Sayfalarının nesnelerinde bir heyrarşi söz konusu değildir. Nesne modeli, bize bir web nesnesini metotları ve özellikleri ile birlikte, skritpler arasında kullanabilmemizi sağlar.
Bir aktif sunucu uygulaması geliştirebilmek için, server(sunucu), application (uygulama), session(oturum), request(istek), response(yanıt), ObjextContext nesneleri kullanılır.
Uygulamalar ve Oturumlar
Application nesnesi bir Aktif Sunucu […]

Daha fazla oku...
1İlk ASP Programının Geliştirilmesi

İlk ASP Programının Geliştirilmesi

İlk ASP Programının Geliştirilmesi
Bir .asp sayfasını hazırlamak için bir editör, örneğin, Front Page 2000 kullanmak ideal olabilir. Özellikle, Personal Web Server kullanıyorsanız, ideal bir seçim olacaktır.
İlk ASP Kodu
Kodu hazırlamak için ilk önce hangi programlama skriptini kullanacağınızı belirlemeniz ve ayrıca sunucuda mı, yoksa istemcide mi skriptin koşacağını belirlemeniz gerekmektedir.
Kodu HTML bloklarının arasına, <%…%> işaretlerini kullanarak oluşturmanız gerekmektedir. Örneğin, yukarıdaki skripti inceleyecek olursak birinci satırda iki tane fonksiyon göze çarpmaktadır. Zaman ve tarih fonksiyonu: Time ve date. Bunları, <%…%> işaretlerinin arasına, […]

Daha fazla oku...
Skriptler

Skriptler

Skriptler
Skriptler, program parçacıklarıdır. Bunların tek farkı, script host’lara, script makinaların içerisinden script servislerini çağırma hakkı tanımasıdır. İki tane temel skript geliştirme dili vardır:

Visual Basic Script,
Java Script.

İstemcide Kullanılan Skript Modelleri
İstemcide kullanılan skriptler HTML sayfasına eklenirken;
<SCRIPT> … </SCRIPT> tagları arasına konulur. Kullanılacak skript dilini belirlemek içinse, Language deyimi kullanılır.
Not: Dinamik HTML adı, HTML 4.0 sürümüne verilan addır. Dinamik olarak oluşturulan HTML sayfaları ise, CGI, ISAPI veya ASP aracılığı ile geliştirmiş web sayfalarıdır.
Sunucuda Kullanılan Skript Modelleri
ASP sunucu tarafındaki skriptleri, dinamik olarak oluşturulmuş […]

Daha fazla oku...