Database (Veritabanı) & Web Database (İnternet Veritabanı) Konseptleri

Database (Veritabanı) & Web Database (İnternet Veritabanı) Konseptleri

Database (Veritabanı) & Web Database (İnternet Veritabanı) Konseptleri

PHP’nin hızla yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri de piyasada mevcut tüm veri tabanı yönetim yazılımları ile sorunsuz olarak çalışabilmesidir. PHP’nin ayrıca, belirli ölçüde ücretsiz olarak elde edilebilen MySQL gibi veri tabanı yönetim yazılımı ile birlikte üstün performans göstermesi dikkatleri bu ikiliye çekmiştir. Artık son zamanlarda WampServer yazılımı sayesinde Apache, PHP ve MySQL birlikte indirilerek kurulabilmekte ve çok başarışı bir şekilde çalışmaktadır. Web adresi http://www.wampserver.com/en/ şeklindedir.)

Veritabanı 

Veritabanı

Veritabanı

Veritabanı, birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur; veritabanı sadece veriler yığınını değil, bunlar arasındaki ilişkileri de saklar.

Veritabanı Yönetim Sistemi

Bir veritabanı oluşturmak ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek imkanı sağlayan bir programlar koleksiyonudur. Bu nedenle, VTYS, çeşitli uygulamalar için veri tabanlarını tanımlama, yaratma ve üzerinde işlem yapma yeteneği olan, genel maksatlı bir yazılım sistemidir. Veritabanının tanımlanması denince, veri tabanını oluşturan verilerin tip ve uzunluklarının belirlenmesi anlaşılır. Veritabanının oluşturulması kavramı ise, veri tabanı yönetim sistemi kontrolü altında, bir depolama ortamına verilerin yüklenmesini anlatır.

Veritabanı Yönetim Sistemi

Veritabanı Yönetim Sistemi

Bir veri tabanı üzerinde işlem yapma kavramının anlattığı şey ise, belirli bir verinin sorgulanması, veriler üzerinde meydana gelen değişiklikleri yansıtmak üzere veri tabanının güncellenmesi ve verilerden rapor üretilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesidir. Şu anda en popüler veri tabanı yönetim yazılımları, MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, ORACLE, PROGRESS, SYBASE, INFORMIX, DB/2 gibi yazılımlardır.

Uygulama Programları

Çeşitli kullanıcılar tarafından veri tabanı üzerinde farklı işlevleri gerçekleştirmek üzere üretilen özel maksatlı bilgisayar programlarıdır. Bunlar çeşitli bilgisayar programlama dilleri ile geliştirilmiş olabilirler.

Veritabanı Sistemi

Veritabanı, bu veri tabanı üzerinde işlem yapan yazılımlar ve veri tabanı yöneticisinden oluşan bir sistemdir.

Veritabanı Yöneticisi

Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir. Veritabanının tasarımı, üzerinde gerçekleştirilecek değişiklikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi çeşitli fonksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdür. Veri tabanı yöneticisi, gerçek bir kişi olabileceği gibi, bir gruba da bu yetki verilmiş olabilir.

Veritabanı Sistemlerinde Veri Modelleri

Bir veri tabanı sisteminin kavramsal düzeyindeki verilerin nasıl modelleneceği üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve başlıca 3 farklı model önerilmiştir.

  1. Hiyerarşik model.
  2. Ağ modeli.
  3. İlişkisel model.

Hiyerarşik Model

Tarihsel açıdan ilk kullanılan model hiyerarşik modeldir. IBM’in veritabanı yönetim sistemi olan IMS’de kullanılmıştır. Bu modeldeki temel veri yapısı, ağaç veri yapısıdır. Sahip üye ya da ebeveyn çocuk ilişkisine dayanan bir modeldir.

Ağ Modeli

1960’ların osnunda toplanan Conference on Data Systems Language (CODASYL) adı bilimsel konferanstaki veri tabanı çalışma grubu (Databse Task Group-DBTG), hiyerarşik modelde bazı iyileştirmeler önererek ağ modelini geliştirmiştir. AĞ modelinde temel veri yapısı graftır ve en karmaşık veri modelidir.

İlişkisel Model

1970’lerin başında, E.F.Codd tarafından önerilmiş olan bir modeldir. İlişkisel model, veriye doğal bir bakış açısı sunmaktadır. Esnek bir modeldir. Bu nedenle, PC ortamında çalışabilen, bir çok ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi yazılımı geliştirilmiştir. İlişkisel modelde veri tabanı içinde bilgi tablolar halinde tutulur. MySQL, Access, SQL Server, ORACLE ilişkisel veri tabanı yönetim yazılımlarıdır.

Web Üzerinden Veritabanı Bağlantıları

World Wide Web, önce internet üzerindeki belgelerin paylaşımı fonksiyonu ile yaşam bulmuştu ancak bugün için işlevi şüphesiz ki belge paylaşımının çok ötesindeki işlemleri de gerçekleştirmektir. Gerçekten de bugün çok yaygınlaşmış olan ticari internet sitelerinin yönetimi çok karmaşık programlama işlemlerini ve bilgi depolamayı gerektirmektedir. Dolayısı ile, pek çok ticari site için, sorun, web sayfası tasarımından ziyade, çok daha karmaşık özelliklerin de devreye sokulması ile ilişkilidir. Bunlar, ana gruplar olarak,

  • E-ticaretin yönetilmesi.
  • Çevrim içi veri tabanlarının yönetimi.
  • E-posta işlemlerinin otomasyonu.

Şeklinde belirtilebilir. Sonuçta bir web sayfasının bir veya birden çok veri tabanı ile internet üzerinden haberleşmesi gittikçe önem kazanan bir işlev olmaktadır. Bu bölümde bu konuda şu anda dünyada kullanılan en yeni teknolojiler konusunda bilgi verilecektir.

Statik Web Siteleri, Dinamik Web Uygulamaları

Statik bir web sitesi denince, zaman içinde değişmeyen bilgileri içeren bir site anlaşılır. Örneğin, bir işletmeye ait bir katalog, geçerli olduğu süre içerisinde web sayfasından üzerinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmadan ayınlanabilir. Bu tür bir site veya uygulama statik bir uygulamadır. Burada büyük bir olasılıkla her ürün için bir sayfa hazırlanmıştır ve bu sayfalar manuel olarak hazırlanmaktadır. Bir ürün değişikliği söz konusu olunca manuel olarak o sayfa üzerinde değişiklik yapılacaktır. Sitenin bir veri tabanı ile bağlantısı yoktur ve dolayısı ile aktarımı söz konusu değildir. Bu tür bir site ile ciddi anlamda ve büyük boyutta bir ticari işlem yürütmek söz konusu değildir.

Statik Web Siteleri

Statik Web Siteleri

Dinamik bir web sitesi ise, kendi resim ve görüntülerini, metinlerini ve ürün bilgilerini bir veri tabanından alır. Dolayısı ile, veri tabanında hatta online olarak meydana gelen değişiklikler otomatik olarak web sayfasına aktarılır. Zaman ile değişen bu tür bir site dinamik niteliktedir. Örneğin bir üründeki bir fiyat değişikliği, tek bir SQL sorgusu ile, hızlı ve güvenilir olarak veri tabanı üzerinde güncelleme işlemini gerçekleştirir. Web sayfasının içeriği dinamik olarak, veritabanından oluşturulduğu için, bu değişiklikler otomatik olarak sayfaya akseder ve dolayısı ile hiçbir sayfa üzerinde el ile değişiklik gereksinimi duymaz.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın