Cookie Koleksiyonları

cookie koleksiyonları

Cookie Koleksiyonları

Cookie Koleksiyonları

QueryString ve Form koleksiyonları, sadece bir tek istemci isteğini karşılamak için kullanılabilirler. Oysa ki, bir tarayıcı ile sunucu arasında birden çok istek olacağı açıktır.Cookie*

Cookies HTTP protokol tanımında tanıtılarak bu sorunu çözmek için kullanılmaktadır. Bir cookie, tarayıcıdan sunucuya gönderilen her bir isteğin, bilgi paketidir. Her bir cookie’deki veri elemanları, Cookies koleksiyonunda kullanılabilir. QueryString ve Form koleksiyonlarında olduğu gibi bu elemanlara erişilebilir. Cookie bir dosya olarak istemcinin makinasına yüklenir. Bunun anlamı, tarayıcı aynı bilgiye bir daha erişmek isterse sunucudan değil de kendi makinasındaki dosyadan bilgiye erişebilmesi söz konusudur.

Request nesnesi ile erişirken, cookie’ler sadece okunabilirdir. Bunun nedeni, cookie dosyasının istemci tarafında olmasından dolayıdır. Cookie bilgisini sadece Response nesnesini kullanarak değiştirebiliriz. Cookie’lere erişmek içi, form verisine erişmek için kullandığımız yöntemi kullanabiliriz.

Vbscript kullanacaksanız aşağıdaki kodu kodlayınız:

<%For Each eleman in Request.Cookies %>

<%=Cookie:” & eleman & ”=” &Request.Cookies(eleman) %> <BR>

Jscript içinse;

<%

//Yeni bir numaratör oluştur

elemanlar=new Enumarator(Request.Cookies)

//Koleksiyon boyunca döngü oluştur

while(!elemanlar.atEnd()){

//Geçerli elemanı al

i=elemanlar.item()

//göster

ResponseWrite(”Cookie:” + i+ ”=” +Request.cookies(i)+”<Br>”)

//sonraki elemana git

elemanlar.moveNext()

{

%>

Form koleksiyonunda olduğu gibi, Cookies koleksiyonun her bir elemanı birden çok değerler tutabilirler, Fakat, count özelliği cookie’lerde bulunmamaktadır. Birden çok değerler içeren elemanlar anahtar denilen bilgiler içerir. Bu yüzden, Dictionary nesnesi kullanılacaktır.

Belirli bir cookie’nin Dictionary tipinde olduğunu belirlemek içinse, HasKeys özelliği kullanılır.

Değer=Request.cookies(”oop”).HasKeys

ClientCertificate-İstemci Onayı Koleksiyonu

Internet’te güvenlik en önemli konulardandır. Elektronik işlemlerinizi daha güvenli yaptırabilmek için, Güvenli Soket Katmanı(secure socket layer-ssl) tarayıcılar için kullanılmaktadır. Bir istemci SSL protokolü kullanıyorsa, istediği URL ön sabiti https:// olarak değişecektir.ClientCertificate

SSL kullanılırken, tarayıcı istemciyi tanıtmak için sunucu sertifikasını (certificate) yollar. Bu bilgiyi web sayfalarımızda kullanmak istersek, yetkili kişilerin o bilgiyi alması için, Request nesnesinin ClientCertificate koleksiyonunun kullanabiliriz. Dosyalarımıza ceverbs.inc dosyasını dahilm etmemiz ve ayrıca gereli sabitlere değerler atamamız gerekmektedir.

Const ceCertPresent = 1

Const ceUnrecognizedIssuer = 2

Bu tanımlamaları yapmak yerine VBScript kodluyorsak,

<!–#include file=”cervbs.inc” –>

veya jscript için aşağıdaki sunucu tarafına dahil et ifadelerini kullanabiliriz.

<!–#include file=”cerjava.inc” –>

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın