Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak

Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak

Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak

Front Page 2000 programını kullanarak hazır bir veri tabanınızı web’de yayımlamanınız mümkün. Bu işlemi, Database Region Wizard aracılığı ile sağlayabilirsiniz.Bir Veri Tabanını Web'de Yayımlamak-konu

Bu sihirbaz veri tabanı ilişkili bağlantı dosyası ile, oluşturacağınız SQL sorgusunun .asp dosyasını otomatik olarak hazırlayacaktır.

Personal Web Server kullanıyorsanız, uygulamanızı Inetpub/wwwroot dizini altındaki herhangi bir klasöre veya direk bu dizine saklamanız gerekmektedir. Ayrıca, kullanacağınız veri tabanı Access dosyasıysa, Başlat>Ayarlar>Denetim Masası>ODBC programından>System DSN kartından, bir ODBC bağlantısı tanımının yapılması gerekmektedir.

Front Page 2000’de File>New Web seçeneğini kullanarak yukarıdaki gibi, boş bir klasör tanımlayıp OK butanına tıklayarak, sunucunuz üzerinde boş bir klasör hazırlayınız. Http://cyprus/deneme bizim örneğimizde tanımladığımız web konumudur.

Front Page 2000’de ”Normal” konumunda, Insert>Database>Results men seçeneğini tıklayarak, veri tabanı için webde hazırlanacak alt yapıyı başlatabilirsiniz.

Database Region Wizard adımların aşağıdaki gibi takip edebilirsiniz:

  1. Insert>Database>Results men elemanlarını izleyiniz.

Birinci adımda veri tabanınız için yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekmektedir. Use an ew databse connection seçeneğini fare ile seçiniz. Bunun için Create butonuna tıklayınız.

Bağlantıyı Web Settings kartına ekledikten sonra, Status altındaki ? işaretini kaldırmanız gerekmektedir. Ver1ify(gerçekle) butonuna tıklayarak durumun düzeltilmesini sağlayınız.

Birinci adunda veri tabanı bağlantısı için oluşturmuş olduğunuz bağlantı tanımlama adımından bir sonraki adıma geçmek için Next butonuna tıklayınız. Tabloları, Record source, seçeneği altındaki liste kutusundan belirleyiniz.

Örneğin, Limit number of records to 256- kayıt sayısını 256 olarak sınırla, seçeneğini kullanarak bir defada web sayfasına getrilicek kaytı sayısını 256 olarak sınırlandırabilirsiniz.

Ekrana dökülecek kayıtların hangi formatta olacağına üç seçenekte karar verebilirsiniz:

  • Table (tablo).
  • List (liste).
  • Drop Down List (düşey liste).

Use table of width page (tablo sınırlarını kullan) seçeneğini işaretlerseniz, tablonun kenar çizgilerini oluşturabilirsiniz.

Expand table of width page (tabloyu sayfanın genişliğine göre yay) seçeneği ile ise, tablonuzda ekran dökülecek kolonların genişlikleri bir A4 sayfasına oturacak şekilde düzenlenebilecektir.

Include header row with column labels (kolon başlıklarını etiketleri kullanarak at) seçeneği ile ise, veri tabanındaki tabloda kullanılan her bir alan ismi tablodaki kolon başlıkları olarak atanmaktadır.

  • Display all records together (tüm kayıtları bir defada göster).
  • Split records into groups (kayıtları gruplar halinde dök).

Seçenekleri ile ise, listelenecek kayıtların kaçlık gruplarda görüntüleneceği veya hepsinin bir defada görüntüleneceği kararı verlimektedir.

Finish butonuna tıklayarak sihirbazın sizin için hazırlamış olduğu .asp dosyalarını, Internet Explorer 5.0’dan çalıştırabilirsiniz.

Front page 2000’deki Preview seçeneği ile bu uygulamayı çalıştırmanız mümkün olmadığından, bu dosyayı sakladığınız .asp dosyasını Personal Web Server’ınızdan çağırmanız gerekmektedir.

Bilgisayarınızın adını bilmeniz gerekiyor ki, hazırlamış olduğunuz .asp dosyasını çalıştırabilesiniz. Yukarıdaki gibi, C:\inetpub\wwwroot sabit disk dizini, http://cyprus adresine karşılık gelmektedir.

Global.asa dosyasının içeriğinde veri tabanı bağlantısına ait skriptler bulunmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın