Başlıklar Oluşturma

Başlıklar Oluşturma

Başlıklar Oluşturma

Başlıklar Oluşturma

Kendi başlığımızı response nesnesinin addHeader metodu ile oluşturabiliriz. Bunun için iki bağlı parametre gerekmektedir. İlki name(isim) ve ikinicsi contents (içerik) dir. Standart HTTP başlığını kullanarak veya kanedi oluşturduğumuz balıklar kullanabiliriz. Yeni başlıklar oluştururken uyulması gereken temel kural ismin _ işaretini kullanmamasıdır. Server Variables kolleksiyonu alt çizgiyi tire olarak algılar. Örneğin, aşağıdaki skript sunucunun, başlığı DENEME BAŞLIĞI için arama yapmasına neden olur.

<% Request.ServerVariables(”HTTP_DENEME_BASLIGI”) %>

AddHeader metodunun kullanım örneğinde, Set-Cookie başlığını kullanarak istemciye, cookie’lerin içeriğini değiştirmesi emrini verebiliriz. Aşağıdaki kod, bir cookie sözlüğü oluşturur.

Response.AddHeader”Set-Cookies”, ”ProgDil=eleman1 =Java&eleman2 =VB”

Ayrıca başka başlıklar da oluşturabiliriz. Response nesnesi yardımıyla normal HTML sayfaları için text/HTML, resimler için image/GIF ya da image/JPEG kullanılabilir.

Response.contenttype=”text/HTML”

ContentType’ın Ayarlanması

Tarayıcı sayfalarımızı yüklerken genellikle onları cache eder. Burada ContentType özelliğini kullanarak, bir veri tabanına BLOB tiğinde depolanmış resmin nasıl gösterileceğine bakacağız. Bu bir HTTP başlığındaki uygun MIME tipinin ayarlanması ile yapılabilir.

<%@ LANGUAGE=VBSCRIPT” %>

<%

‘HTTP BAŞLIK BİLGİSİNİ SİL

response.Expires = 0

response.Buffer = TRUE

response.Clear

‘HTTP başlığını değiştirerek yollanan bir resmin tipini ayarla

Response.contenttype = ”image/gif”

Set on = Server.CreatingObject (”ADODB.Connection)

Aşağıdaki satır bir veri tabanı için ODBC’den bir System ‘DataSource oluşturduğunuzu kabul eder.

Cn.Open ”DSN=cihaz;UID=aa;PWD=;DATABASE=pubs”

Set rs cn.Execute(”SELECT resim FROM cihaz”)

Response.BinaryWrite rs(”resim”)

Response.End

%>

Bu script sadece ekranda resimleri gösterir. Bunun ASP programından ya da HTML dosyasında görünmesini istiyorsanız image tag’ı olarak kullanmanız gerekmektedir.

<HTML>

<HEAD><TITLE>Resim göster</TITLE></HEAD>

<BODY>

<IMG SRC=”imajGöster.ASP”>

</BODY>

</HTML>

Bu teknik herhangi bir binarydata için kabul edilir grafikler için kabul edilemez. Eğer Microsoft word belgesini görmek istiyorsanız aşağıdaki gibi connenttype’ı yapılandırmalısınız.

Response.contenttype.=”application/msword”

ExpiresAbsolute özelliği, sayfaların ya da dataların kullanım süresi dolduğunda otomatik olarak yeni kopyayı yüklemenizi sağlar.

Response.expires=180’3 saat süre tanır

Response.expiresabsolute=#2/12/1999 00:00:00#

‘2 aralıktan sonra yeni bir kopya bilgisayarınıza yüklenir. Proxy sunucuları da kullanabiliriz. Cachecontrol sayesinde olması gereken public(genel) ve private(özel) değerler public olduğunda çıkış proxy sunucu tarafından cache edilecektir. Proxy sunucu, cache işlemini yaptığında kullanıcılar hızlı bir şekilde orjinal sunucudan değil proxy sunucudan hizmet alabilmektedirler.

Response nesnesindeki content-type başlığına karakter setinin adını eklemede Charset özelliğini kullanabiliriz.

Content-type :text/html

<%response.charset(”ISO-LATIN-7 %>

Content-type : text/html; charset=ISO-LATIN 7

Bu özellik sayesinde tarayıcının tanımadığı karakter setlerini belirleyebiliriz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın