ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 9

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 9

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 9

Response.redirect deyimi kullanılarak, bir diğer asp dosyasına yönlendirme olayı vardır.

2.-7. satırlar arasında şifre ve kullanıcı adı kontrolü yapılmaktadır.

8-10. satırlar arasında açılan kayıt kümesinde kayıt bulanamazsa, şifre ve kullanıcı adının mevcut olmadığı belirlenmektedir.

11. Satırda ise şifre ve kullanıcı adı bulunamazsa response.redirect ile buraya yönlendirme yapan asp dosyasına geri dönülmektedir.

 1. <%
 2. strconn = ”driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ = d: \inetpub\wwwroot\ticaret.mdb”
 3. Set rs = Server.CreateObject (”ADODB:Recordset”)
 4. u=request.form(”user”)
 5. p=request.form(”pass”)
 6. sql=”select * from musteri where username like ‘ “&u&”‘”&” and password like ‘”&p&
 7. rs.open sql, strconn, 1, adlockReadyOnly, adCmdText
 8. if rs.eof then
 9. response.write ”lütfen kontrol edip tekrar giriniz….”
 10. rs.close
 11. response.redirect ”eskimusteri.asp”
 12. end if
 13. session(”aktif”)=”
 14. sessions(”username”)=request.form(”user”)
 15. sessions(”password”)=request.form(”pass”)
 16. %>
 17. <form name=”xx” action=”bilgidegisiklik.asp” method=”POST”
 18. onSubmit=”return Control(this);” target=”_top”>
 19. <table bgcolor=”#666699” bırder=”1” bordercolor=”#666699”cellspacing=”0”cellpadding=”2”
 20. width=”750” align=”center”>
 21. <strong><font size=”3” face=”Geneva, Arial” color=”#ff0000”>
 22. <tr>
 23. <td align=”center”>(*) isaretli alanlari doldurmaniz zorunludur.<br>
 24. Doldurulmasi zorunlu alanlara tam ve dogru bilgi girilmedigi takdirde siparisiniz teslim
 25. edilmeyecektir.</td>
 26. </tr>
 27. </font></strong>
 28. </table>
 29. <table border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”2” width=”100%” align=”center”>
 30. <tr>
 31. <td valign=”top”><table border=”1” cellspacing=”0” bordercolor=”#ffffff” cellpadding=”0”
 32. bordercolorlight=”#ffffff” bordercolordark=”#FFffff” bgcolor=”#ffffff” height=”564”
 33. width=”100%” align=”center”>
 34. <tr>
 35. <td align=”left” valign=”top” colspan=”2” bgcolor=”#FFffff” height=”16” width=”661”></td>
 36. </tr>
 37. <tr>
 38. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 39. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>Ad (*)</strong></font></td>
 40. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 41. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”adi” size=”20”
 42. maxlength=”32”></strong></font></td>
 43. </tr>
 44. <tr>
 45. <td align=”left” valign=”top” height=”28” bgcolor=”#ffffff” width=”102”><font
 46. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>Soyad(*)</strong></font></td>
 47. <td align=”left” valign=”center” height=”28”bgcolor=”#ffffff” width=”557”><font
 48. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”soyadi”
 49. size=”20” maxlength=”32”> </strong></font></td>
 50. </tr>
 51. <tr>
 52. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 53. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr>Telefon no (*)</nobr></strong></font></td>
 54. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 55. face=”Geneva, Arial” size=”2”><srtong><nobr><input type=”text” name=”irtibattel” value
 56. size=”20” maxlength=”11”></nobr></strong></font></td>
 57. </tr>
 58. <tr>
 59. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 60. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>nobr>Fax </nobr></strong></font></td>
 61. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 62. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr><input type=”text” name=”fax” value size=”20”
 63. maxlength=”11”></nobr></strong></font></td>
 64. </tr>
 65. <tr>
 66. <td align=”left” valign=”top” height=”28” bgcolor=”#FFffff” width=”102”><font
 67. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>adres (*)</strong></font></td>
 68. <td align=”left” valign=”center” height=”28” bgcolor=”#FFffff” width=”557”><font
 69. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”adres1”
 70. size=”20” maxlength=”40”></strong></font></td>
 71. </tr>
 72. <tr>
 73. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 74. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>Adres Devami</strong></font></td>
 75. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 76. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=” adres” value size=”20”
 77. maxlength=”40”></strong></font></td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td align=”left” valign=”top” height=”28” bgcolor=”#Ffffff” width=”102”><font
 81. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>semt (*)</strong></font></td>
 82. <td align=”left” valign=”center” height=”28” bgcolor=”#FFFFFF” width=”557”<<font
 83. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”semt”
 84. size=”20” maxlength=”32”></strong></font></td>
 85. </tr>
 86. <tr>
 87. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 88. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>Posta Kodu</strong></font></td>
 89. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 90. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”postakodu” size=”20”
 91. maxlength=”5”></strong></font></td>
 92. </tr>
 93. <tr>
 94. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 95. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>E-Mail(*)</strong></font></td>
 96. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 97. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”email” size=”20”
 98. maxlength=”32”> </strong></font></td>
 99. </tr>
 100. <tr>
 101. <td align=”left” valign=”top” height=”28” bgcolor=”#FFfffF” width=”102”><font
 102. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>Vergi Dairesi</strong></font></td>
 103. <td align=”left” valign=”center” height=”28” bgcolor=”#FFfffF” width=”557”><font
 104. color=”#000000” face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text”
 105. name=”vergidairesi” value size=”32” maxlength=”15”></strong></font></td>
 106. </tr>
 107. <tr>
 108. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 109. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr>Vergi Numarasi</nobr></strong></font></td>
 110. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 111. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”verigno” value size=”20”
 112. maxlength=”16”></strong</font></td>
 113. </tr>
 114. <tr>
 115. <td align0”left” valign=”top” bgcolor=”#FFfffF” height=”30” width=”102”></td>
 116. </tr>
 117. <tr>
 118. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 119. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr>Kullanici Adi(*)>/nobr></strong></font></td>
 120. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 121. face”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”text” name=”username” value size=”20”
 122. maxlength=’216”></strong></font></td>
 123. </tr>
 124. <tr>
 125. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102′><font color=”#000000”
 126. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr>Sifre (*)</nobr></strong></font></td>
 127. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”><font color=”#000000”
 128. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”password” name=”password” value
 129. size=”20” maxlength=”16”></strong></font></td>
 130. </tr>
 131. <tr>
 132. <td align=”left” valign=”top” height=”28” width=”102”><font color=”#000000”
 133. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr>Sifreyi dogrular(*)</nobr></strong></font></td>
 134. <td align=”left” v align=”center” height=’228” width=”557”><font color=”#000000”
 135. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><input type=”password” name=”dpassword”value
 136. size=”20”maxlength=”16”></strong></font></td>
 137. </tr>
 138. <tr>
 139. <td align=”left” valign=”top” height=”27” width=”102”></td>
 140. <td align=”left” valign=”center” height=”28” width=”557”></td>
 141. </tr>
 142. <tr>
 143. <td align=”left” valign=”top” height=”28” bgcolor=”#FFfffF” width=”102”></td>
 144. <td align=”left” valign=”center” height=”28” bgcolor=”#FFfffF” width=”557”></td>
 145. </tr>
 146. </table>
 147. </td>
 148. </tr>
 149. <tr>
 150. <td align=”center”>&nbsp;<table border=”0” width=”600” cellspacing=”0” cellpadding=”4”>
 151. <tr>
 152. <td><div align=”center”><center><p><font face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong><nobr>Siparislerin
 153. teslimi syrasynda resimli bir kimlik ibrazi zorunludur.</nobr></strong></font></td>
 154. </tr>
 155. </table>
 156. </td>
 157. </tr>
 158. <tr align=”center”>
 159. <td valign=”top” width=”100&”height=”15”></td>
 160. </tr>
 161. <tr align=”center”>
 162. <td valign=”top” width=”100&”align’=”center”><table border=”1” cellspacing=”0”
 163. cellpadding=”4” bordercolor=”#666699” bordercolordark=”#666699” bordercolorlight=”#666699”
 164. bgcolor=”#FFFFFF”>
 165. <tr>
 166. <td align=”center”><div align=”center”><center<p>fontcolor=”#000000”
 167. face=”Geneva, Arial” size=”2”><strong>Yukaridaki bilgiler dogru isr lütfen &quot;
 168. Onayliyorum&quot; tusuna basyn.</strong></font></td>
 169. <tr>
 170. <tr align=”center”>
 171. <td align=”center” bgcolor=”#666699”><div align=”center”><center><p><font color=”#000000”
 172. face=”Geneva, Arial” size=”2”><input type=”submit” value=”Onayliyorum”></font></td>
 173. </tr>
 174. </table>
 175. </td>
 176. </tr>
 177. <7table>
 178. </form>
 179. <%rs.close%>

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın