ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 5

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 5

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 5

Bu örneğimizde, emlak ajansındaki evlerin özelliklerine göre kayıt ekleme operasyonu ele alınmaktadır. Menu.asp dosyası insert.asp dosyasına parametre göndermektedir.

Menu.asp

22. Veri tabanı bağlantısı için değişken tanımı.

23. Veri taanı bağlantısı kullanılarak access dosyasının açılması.

29. Post metodu kullanılarak, insert.asp dosyasına bu form içerisindeki parametreler yollanır.

36. SQL deyimi oluşturulur.

37. SQl deyimi çalıştırılır.

42. Kayıt kümesi sonuna erişilene kadar döngü oluşturur.

43. Category değişkenine kayıt kümesindeki category değeri atanır e liste kutusu doldurulana kadar kayıt kümesindeki bir sonraki satıra 45. satırda geçilir.

46. Döngü başa döndürülür.

53. satırda da bir sql deyimi oluşturulmaktadır.

54. satırda ise kayıt kümesini elde etmek için sql deyimi çalıştırılmaktadır.

Insert.asp

24. satırda kayıt kümesi metodu ile bir değişken tanımlanıyor.

25. DSN=Real deyimi ODBC üzerinden veri tabanına bağlanılıyor.

26. category değişkenine, menu1 değişkenin tanımlanıldığı formdan gönderilen değer atanıyor.

87. satırda session nesnesi kullanılarak, oturum numarasına göre işlem yapılmaktadır.

88. satırda bir insert deyimi oluşturulmaktadır.

Menu.asp

 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
 4. <title>new advertisement form</title>
 5. <meta name=”GENERATOR” contet=”Microsoft FrontPage 3.0”>
 6. </head>
 7. <body bgcolor=”#FFFF80”>
 8. <div align=”center”><center>
 9. <table border=”1” width=”597” height=”1”>
 10. <tr>
 11. <td width=”166” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center” ><img src=”STUGA.gif”
 12. width=”140” height=”89” alt=”STUGA.gif(6111 bytes)”></td>
 13. <td width=”223” height=”1” valign=”bottom”><p align=”center”><font
 14. face=”Copperplate Gothic Bold” color=”#800000” size=”4”><strong>NetSPage<7strong></font></p>
 15. <p align=”center”><font face=”Lucida Handwriting” color=”#800000” size=”4”>REAL ESTATE</font></td>
 16. <td width=”190” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center”><img src=”STUGA.gif”
 17. width=”140” height=”89” alt=”STU gif (6111 bytes)”></td>
 18. </tr>
 19. </table>
 20. </center></div>
 21. <%
 22. set conntemp=server.createobject(”adodb.connection”)
 23. conntemp.open ”DRIVER={Microsoft Access Driver(*.mdb)}; DBQ=c:\Inetpub\wwwroot\program\netspage.dmb”
 24. %>
 25. <p align=”center”><big><font color=”#000080” face=”Arial”><strong>NEW ADVERTISEMENT FORM</strong></font></big></p>
 26. <hr size=”4” color=”#800000”>
 27. <p align=”center”><small><font face=”Arial”><small><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 28. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></small></font></small></p>
 29. <form method=”POST” action=”insert.asp”>
 30. <table border=”1” width=”103%” bordercolor=”#FFFF80” bordercolorlight=”#FFFF80”
 31. nordercolordark=”#FFFF80” eight=”570”
 32. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 12pt; color: rgb(0,0,128)”>
 33. <tr>
 34. td width=”25%” height=”24”><div align=”left”><p>Category :</td>
 35. td width=”25%” height=”24”>
 36. <%sqltemp=”slect distinct Category from RealEstate”
 37. set rstemp=conntemp.execute(sqltemp)
 38. %>
 39. <p>select name=”menu1” size=”1”
 40. style=”font-size:10pt; font-family: Book Antiqua; color: rgb(0,0,128); margin:auto”>
 41. <option selected value=”other”>other</option
 42. <% do while not rstemp.eof
 43. category=rstemp(”Category”)%>
 44. <option value=”<%=category%>”><%=category%></option>
 45. <% rstemp.movenext
 46. loop %> </select></td>
 47. <td width=”22%” height=”24”>If nother specify :<input type=”text” name=”T13” size=”20”
 48. style=”font-family: Book Antqua; font-size: 10pt”></td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td width =”25%” height=”24”>Location :</td>
 52. <td width=”25%” height=”24”>
 53. <%sqltemp=”select distinct Location from RealEstate”
 54. set rstemp=conntempt.execute(sqltemp) %>
 55. <p><select name=”menu” size=”1”
 56. style=”font-size: 10pt; font-family: Book Antiqua; color: rgb(0,0,128)”>
 57. <option selected value=”other”>other</option>
 58. <% do while not rstemp.eof
 59. category=rstemp(”Location”)%>
 60. <option value=”<%=category%>”><%=category%></option>
 61. <% rstemp.movenext
 62. loop %>
 63. </select></td>
 64. <td width=”22%” height=”24”>If other specify:<input type=”text” name=”T14” size=”20”
 65. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 66. </tr>
 67. <tr>
 68. <td width=”25%” height=”24”>Status :</td>
 69. <td width=”25%” height=”24”><%sqltemp=”select distinct Status from RealEstate”
 70. set rstemp=conntempt.execute(sqltemp) %>
 71. <p><select name=”D1” size=”1”
 72. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color; rgb(0,0,128)”>
 73. <% do while not rstemp.eof
 74. categ0ry=rstemp(”Status”)%>   <option value=”<%=category%>”><%=category%></option>
 75. <% rstemp.movenext
 76. loop %>  </select></td>
 77. <td width=”22%” height=”24”></td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td width=”25%” height=”38”>DETAILS</td>
 81. <td width=”25%” height=”38”></td>
 82. <td width=”22%” height=”38></td>
 83. </tr>
 84. <tr>
 85. <td width=”25%” height=”24”>Conditions:</td>
 86. <td width=”25%” eight=”24”><%sqltemp=”select distinct Conditions from RealEstate”
 87. set rstemp=conntemp.execute(sqltemp) %>
 88. <p><select name=”menu9” size=”1”
 89. style=”font-size: 10pt; font-family: Book Antiqua; color: rgb(0,0,128)”>
 90. <% do while not rstemp.eof
 91. category=rstemp(”Conditions”)%> <option value=”<%=category%>”><%=category%></option>
 92. <% rstemp.movenext
 93. loop %>   </select></td>
 94. <td width=”22%” height=”24”></td>
 95. </tr>
 96. <tr>
 97. <td width=”25%” height=”38”>Number Of Stor<big>e</big>y</td>
 98. <td width=”25%” height=”38”><input type=”text” name=”T5” size=”20”
 99. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 100. <td width=”22%” height=”38”></td>
 101. </tr>
 102. <tr>
 103. <td width=”25%” height=”38”>Number of Bathrooms</td>
 104. <td width=”25%” height=”38”><iput type=”text” name=”T6” size=”20”
 105. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 106. <td width=”22%” height=”38”></td>
 107. </tr>
 108. <tr>
 109. <td width=”25%”  height=”38”>Number Of Rooms</td>
 110. <td width=”25%” height=”38”><input type=”text” name=”T7” size=”20”
 111. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 112. <td width=”22%” height=”38”></td>
 113. </tr>
 114. <tr>
 115. <td width=”25%” height=”38”>Number of Balconies</td>
 116. <td width=”25%” height=”38”><input type=”text” name=”T8” size=”20”
 117. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 118. <td width=”22%” height=”38”></td>
 119. </tr>
 120. <tr>
 121. <td width=”25%” height=”38”>Heating System</td>
 122. <td width=”25%” height=”38”><%sqltemp=”select distinct Heating from RealEstate”
 123. set rstemp=conntempt.execute(sqltemp)%>
 124. <p>select name=”menu10” size=”1”
 125. style=”font-size: 10pt; font-family: Book Antiqua; color: rgb(0,0,128)”>
 126. <option selected value=”other”>other</option>
 127. <%do while not rstemp.eof
 128. category=rstemp(”Heating”)%> <option value=”<%=category%>”><%=category%></option>
 129. <% rstemp.movenext
 130. loop %> </select></td>
 131. <td width=”22%” height=”38”>If other specify:<input type=”text” name=”T17” size=”20”
 132. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 133. </tr>
 134. <tr>
 135. <td width=”25%” height=”13”>Garden</td>
 136. <td width=”25%” height=”13”><input type=”checkboz” name=”C1” value=”ON”></td>
 137. <td width=”22%” height=”13”></td>
 138. </tr>
 139. <tr>
 140. <td width=”25%” height=”19”>Garage</td>
 141. <td width=”25%” height=”19”><input type=”checkboz” name=”C2” value=”ON”></td>
 142. <td width=”22%” height=”19”></td>
 143. </tr>
 144. <tr>
 145. <td width=”25%” height=”24”>urnished</td>
 146. <td width=”25% height=”24”><input type=”checkbox” name=”C3” value=”ON”></td>
 147. <td width=”22%” height=”24”></td>
 148. </tr>
 149. <tr>
 150. <td width=”25%” height=”24”>Size (in m2)</td>
 151. <td width=”25%” height=”24”><input type=”text” name=”T11” size=”20”
 152. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 153. <td width=”22%” height=”24”></td>
 154. </tr>
 155. <tr>
 156. <td width=”25%” height=”24”>Price (millions)</td>
 157. td width=”25%” height=”24”><input type=”text” name=”T12” size=”20”
 158. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 159. <td width=”2%” height=”24”><td
 160. </tr>
 161. <tr>
 162. <td width=”25%” height=”19”>LOCATION</td>
 163. <td width=”25%” height=”19”></tdd>
 164. <td width=”22%” height=”19”></td>
 165. </tr>
 166. <tr>
 167. <td width=”25%” height=”25”>Province</td>
 168. <td width=”25%” height=”25”><input type=”text” name=”T9” size=”20”
 169. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt”></td>
 170. <td width=”22%” height=”25”></td>
 171. </tr>
 172. <tr>
 173. <td width=”25%” height=”25”>City</td>
 174. <td width=”25%” height=”25”>input type=”text” name=”T10” size=”20”
 175. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></td>
 176. <td width=”22%” height=”25”></td>
 177. </tr>
 178. <tr>
 179. <td width=”25%” height=”19”>Extra</td>
 180. <td width=”25%” height=”19”><textarea rows=”3” name=”S1” cols=”20”
 181. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; color: rgb(0,0,128)”></textarea></td>
 182. <td width=”22%” height=”19” valign=”top”><input type=”submit” value=”Submit Form”
 183. name=”B1”
 184. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pot; backgroundcolor: rgb(0,0,128); color: rgb(255, 255, 255)”><p><inpu
 185. type=”reset” value=”Reset form” name=”b2”
 186. style=”font-family: Book Antiqua; font-size: 10pt; backgroundcolor: rgb(0,0,128); color: rgb (255, 255, 255)”></td>
 187. </tr>
 188. </table>
 189. </form>
 190. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 191. <p align=”center”><small><font face=”Arial”><small><strong>&nbsp;</strong></small></font></small>
 192. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 193. </p>
 194. <hr size=”4” color=”#8000000” align=”center”>
 195. <p align=”center”><small><small><strong>MibitoNet Company, Istanbul&nbsp; </strong><a
 196. href=”mailto:mibito@softhome.net”><img src=”HH01580A.gif” width=”44” height=”36”
 197. alt=”HH01580A.gif (1311 bytes)”></a></small></small></p>
 198. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 199. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 200. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 201. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 202. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 203. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 204. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 205. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 206. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 207. <p align=”center”>&nbsp;</p>
 208. <% rstemp.close
 209. set rstemp=nothing
 210. conntemp.close
 211. set conntempt=Nothing
 212. %>
 213. </body>
 214. </html>

insert.asp

 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
 4. <title>Insertion</title>
 5. </head>
 6. <body bgcolor=”#F
 7. <div align=”center”><center>
 8. <table border=”1” width=”597” height=”1”>
 9. <tr>
 10. <td width=”166” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center”><img src=”STUGA.gif”
 11. width=143” height=”91” alt=”STUGA.gif (6111 bytes)”></td>
 12. <td width=”223” height=”1” valign=”bottom”><p align=”center”><font
 13. face=”Copperplate Gothic Bold” color=”#800000” size=”4”><strong>Net SPage</strong></font></p>
 14. <p align=”center”><font face=”Lucida Handwriting” color=”#800000” size=”4”>REAL ESTATE</font></td>
 15. <td width=”190” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center”><img src=”STUGA.gif”
 16. width=”143” height=”91” alt=”STUGA.gif(6111 bytes)”></td>
 17. </tr>
 18. </table>
 19. </center></div>
 20. <p align0”center”><font  face=”Arial”
 21. <hr size=”5” color=”#800000”>
 22. <!–#INCLUDE VIRTUAL=”program/reelestate/adovbsçinc” –>
 23. <%
 24. set rstemp=Server.CreateObject(”ADODB.Recordset”)
 25. connectme= ”DSN=Real”
 26. category=request.form(”menu1”)
 27. if category0”other” then
 28. category=requet.form(”T13”)
 29. end if
 30. location=request.form(”menu2”)
 31. if location=”other” then
 32. location=request.form(”T14”)
 33. end if
 34. Status=request.form(”D1”)
 35. room=request.form(”T7”)
 36. if room=””then
 37. introom=0
 38. else
 39. introom=int(room)
 40. end if
 41. bathroom=request.form(”T6”)
 42. if bahtroom=”” then
 43. intbaath=0
 44. else
 45. intbath0int (bathroom)
 46. end if
 47. story=request.form(”T5”)
 48. if story=”” then
 49. intstory=0
 50. else
 51. intstory=int(story)
 52. end if
 53. balcony=request.form(”T8”)
 54. if balcony=” ”then
 55. intbalcony=0
 56. else
 57. intbalcony=int(balcony)
 58. end if
 59. size=request.form(”T11”)
 60. if size=””then
 61. intsize=0
 62. else
 63. intsize=int
 64. end if
 65. price=request.form(”T12”)
 66. if price=” ”then
 67. intprice=0
 68. else
 69. intprice=int(price)
 70. end if
 71. conditions=request.form(”menu9”)
 72. garden=request.form(”C1”)
 73. garage=request.form(”C2”)
 74. furnished=request.frm(”C3”)
 75. heat=request.form(”menu10”)
 76. if heat=”other” then
 77. heat=request.form(”T17”)
 78. end if
 79. province=request.form(”T9”)
 80. city=request.form(”T10”)
 81. extra=request.form(”S1”)
 82. if ((category=””) or (location=””) or (heat=””) or (province=””) or (city=””)) then%>
 83. <p><font face=”Book Antiqua” color=”#000080”><big>You should fill the form completely <a
 84. href=”newadvert.asp”>Back</a></big></font></p>
 85. <%reponse.end
 86. else
 87. id=sessions(”id”)
 88. sqltemp = ”insert into RealEstate (ID, Category, Location, Province, City, Conditions, Status, Furnished, No_of_rooms,
 89. No_of_bathrooms, No_of_balconies, Heating, Storu, Size, Garage, Garden, Price, Extra)”
 90. sqltemp=sqltemp & ”values(”’ &id & ” ‘ ”
 91. sqltemp=sqltemp& ”, ‘ ” &category&” ‘ ”
 92. sqltemp=sqltemp& ”, ‘ ” &location& ” ‘ ”
 93. sqltemp=sqltemp& ”, ‘ ”&province&” ‘ ”
 94. sqltemp=sqltemp&”, ‘ ” &city& ” ‘ ”
 95. sqltemp=sqltemp& ”, ‘ ”&conditions&” ‘ ”
 96. sqltemp=sqltemp&”, ‘ ” &Status& ” ‘ ”
 97. if furnished=”ON” then
 98. sqltemp=sqltemp&”, ‘yes’ ”
 99. else
 100. sqltemp=sqltemp& ”, ‘no’ ”
 101. end if
 102. sqltemp=sqltemp& ”, ”&introom
 103. sqltemp=sqltemp& ”, ”&intbath
 104. sqltemp=sqltemp& ”, ” &intbalcony
 105. sqltemp=sqltemp& ”, ‘ ” & heat & ” ‘ ”
 106. sqltemp=sqltemp& ”, ” &intstory
 107. sqltemp=sqltemp& ”, ”&intsize
 108. if garage=”ON”then
 109. sqltemp=sqltemp& ”, ‘yes’ ”
 110. else
 111. sqltemp=sqltemp& ”, ‘no’ ”
 112. end if
 113. if garden=”ON” then
 114. sqltemp=”sqltemp& ”, ‘yes” ”
 115. else
 116. sqltemp=sqltemp& ”, ‘no ‘ ”
 117. end if
 118. sqltemp=sqltemp& ”, ” &intprice
 119. sqltemp=sqltemp& ”, ‘ ” &extra& ” ‘)”
 120. rstemp.open sqltemp, connectme
 121. %>
 122. <p><font face=”Book Antiqua” color=”#000080”>Your advertisement is stored successfully</font></p>
 123. <%session.abandon
 124. end if
 125. %>
 126. <p>&nbsp;</p>
 127. <p align=”center”>< href=”realindex.htm”>REAL ESTATE HOME</a></p>
 128. <hr size=”5” color=”#800000”>
 129. <p align=”center”><small><small><strong><a href=”mailto:mibito@softhome.net”>MibitoNet
 130. Company, Istanbul</a>&nbsp;</strong></small></small>&nbsp; <a
 131. href=”mailto:mibitoqsofthome.net”><img src=”HH01580A.gif” alt=”HH01580A.gif (1311 bytes)”
 132. width=”50” height=”44”></a>&nbsp;&nbsp; </p>
 133. </body>
 134. </html>

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın