ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 4

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 4

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 4

Bu örneğimizde, bir veri tabanındaki tablonun iki kolonundaki bilgiler, iki liste kutusuna tekrarlanmaksızın doldurulmaktadır. bu iki liste kutusundan seçilen parametreler ile liste.asp dosyası tetiklenerek sorgunun sonucu listelenmektedir.

14. satırda bağlantı nesnesinin örneği oluşturulur.

15. satırda bağlantı alternatif bir yöntemle açılır. Bunun yerine Dsn=”cihaz”(ODBC system DSN’de cihaz adı tanımlı olmak şarı ile) kullanılabilir.

16. satırda bir kolondan oluşan filtreleme değerle

17. satırda ise cihazların bulundu yer kolonu dökülmektedir.

18. ve 19. satırlarda, bir önceki adımda oluşturulan SQL deyimlerinin kayıt kümeleri elde edilmektedir.

22. satırda, liste kutularından seçilecek değerler, liste.asp dosyasına POST metodu yardımı ile gönderilmektedir.

26. ve 30. satırlar arasında bir döngü oluşturularak birinci kayıt kümesinde değerler cihaz1 isimli bir liste kutusuna doldurulmaktadır.

34. ve 38. satırlar arasında ise yeri1 liste kutusunun içerisine cihazların konumları doldurulur.

Liste.asp dosyasına gönderilen cihaz1 ve yeri1 değerleri aşağıdaki gibi ele alınmaktadır.

11. satırda bir kayıt kümesi örneği oluşturulur,

12. ile 20. satırlar arasında, main.asp dosyasından gönderilen cihaz1 ve yeri1’in değerlerine göre bir SQL deyimi hazırlanmaktadır. Gönderilen değişkenlerin ele alınış biçiminin, request.form şeklinde olduğuna dikkat ediniz.

21. satırda ise oluşturulan SQL deyimi kullanılarak dsn=cihaz ODBC bağlantısı üzerinden kayıt kümesi oluşturulmaktadır.

36. ve 38. satırlar arasında sadece bir satırlık bir vbscript cümleciği yazılacağından dolayı, 36 ve 37. satırlardaki ayıraçların kullanıldığına dikkat ediniz.

40. satırda sorgunun sonucuna göre cihazın adı dökülmektedir.

49. satırda vbscript tekrar başlar ve kayıt kümesindeki bir sonraki kayda,

50. satırda gider.

51. satırda döngünün başladığı satıra döner.

52. satırda döngü kapatılır.

Main.asp

 1. <%@LANGUAGE=”VBSCRIPT”%>
 2. <!DOCTYPE HTML PUBLIC”-//IETF//DTD HTML//EN”>
 3. <html>
 4. <head>
 5. <meta http-equiv=”Content-Type”
 6. content=”text/html; charset=windows-1254”>
 7. <meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 2.0”>
 8. <title>CIHAZLARIN LISTELENMESI/title>
 9. </head
 10. <body bg color=”#FFFF80” text=”#0000FF” link=”#0066FF”>
 11. <%
 12. dim sql
 13. dim sql1
 14. set MyConn = Server.CreateObject(”ADODB.connection”)
 15. MyConn.Open (”DRIVER={Microsoft Access Driver(*.mdb)}; DBQ=c:\inetpub\wwwroot\cihaz.mdb”)
 16. sql=”select * from filtre”
 17. sql1=”slelect * from a3 order by yeri”
 18. Set myset= MyConn.Execute (sql)
 19. set myset1 =MyConn.Execute (sql1)
 20. %>
 21. <h3 align=”center” style=”font-family: Arial ; font-size: 16pt”> BULUNAN CİHAZLARIN LİSTESİNİN SORGULANMASI</h3>
 22. <form name=myfrm method=”POST” action=”liste.asp”>
 23. <table align=”center” border=”1”>
 24. <tr>
 25. <td align=”center” style=”color: #0066FF; font-family: Arial; font-size:9pt”>Cihazin ilk harfini seçiniz:<select name=”cihaz1” size=”1”></strong>
 26. <% do until myset.eof %>
 27. <option value=”<%=myset.Fields(”filtre”)%>”></option>
 28. <%
 29. myset.movenext
 30. loop %>
 31. </select>
 32. </td>
 33. <td align=”center” style=”color: #0066FF; font-family: Arial; font-size: 9pt”>Cihazın Yerini Seçiniz: <select name=”yeri1” size=”1”></strong>
 34. <% do until myset1.eof %>
 35. <option value=”<%=myset1.Fields(”yeri”)%>”></option>
 36. <%
 37. myset1.movenext
 38. loop %>
 39. </select>
 40. </td>
 41. </tr>
 42. </table>
 43. <p> </p>
 44. <p>
 45. <center><input type=”Submit” name=”b1” value=”GÖNDER”>
 46. </p>
 47. <table align=”center” border=”1”>
 48. <tbody>
 49. <tr>
 50. <td align=”center” style=”color: #0066FF; font-family: Arial; font-size: 9pt”’><strong><A HREF=”mailto:…</A></strong></td>
 51. </tr>
 52. <table align=”center” border)”1”>
 53. <tbody>
 54. <tr>
 55. <td align=”center” style=”color: #0066FF ; font-family: Arial; font-size: 9pt”>
 56. <strong>Cihaz ve birime göre arama: Cihazin ilk harfini seçtikten sonra birimini seçiniz ve butona tiklayiniz.
 57. Cihaza göre arama: Cihazin ilk harfini seçiniz, birimini 0 olarak seçiniz.
 58. Birime göre arama: Cihazin ilk harfini 0 olarak sçeip, birimini seçerek butona tiklayiniz. </strong></td>
 59. </tr>
 60. </form>
 61. </body>
 62. </html>

liste.asp

 1. <%@ LANGUAGE=”VBSCRIPT” %>
 2. <HTML>
 3. <HEAD>
 4. <META HTTP-EQUIV=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
 5. <TITLE> CIHAZLAR</TITLE>
 6. </HEAD>
 7. <BODY bgcolor=”#FFFF80” text=”#0000FF” link=”#0066FF”>
 8. <form id=form1 name=form1>
 9. <%
 10. dm sql
 11. set myset=Server.CreateObject(”ADODB.Recordset”)
 12. if Trim(request.form(”yeri1))<>”0” and Trim(request.form(”cihaz1”))<>”0” then
 13. sql=”select * from cihaz where yeri=”’&Trim(request.form(”yeri1”))&”’ and cihaz like ‘ ”&Trim
 14. elseif Trim(request.form(”yeri1”))=”0” and Trim(reuqest.form(”cihaz1”)) <>”0” then
 15. sql=”select * from cihaz where cihaz like ‘ “&Trim(request.form(”cihaz1”))&”%”
 16. elseif Trim(request.form(”yeri”))<>”0” and Trim(request.form(”cihaz1”)=”0”then
 17. sql”select * from cihaz”
 18. end if
 19. myset.open sql, ”dsn=cihaz”
 20. %>
 21. <h3 align=”center” style=”font-family: Arial; font-size: 14pt”> CİHAZ LİSTESİNİN SONNUÇLARI</h3>
 22. <table align=”center” border=”1”>
 23. <tbody>
 24. <tr>
 25. <td style=”color: #0066FF ; font-family: Arial; font-size: 9pt” align=”center”><strong>Cihazın ismi</strong></td>
 26. <td align=”center” style=”color: #0066FF; font-family: Arial; font-size: 9pt”><Strong>Çalışma alanı</strong></td>
 27. <td align=”center” style=” color: #0066FF ; font-family: Arial; font-size: 9pt”><strongBirimi</strong></td>
 28. </tr>
 29. <%
 30. do until myset.eof
 31. %>
 32. <tr>
 33. <td style=”color:#0066FF; font-family: Arial; font-size: 9pt” align=”center”><strong><%=Trim/myset(”cihaz”)%></strong></td>
 34. <td align=”center” style=”color: #0066FF; font-family: Arial; font-size: 9pt”><strong%=Trim(myset(”alan”))%></strong></td>
 35. </tr>
 36. <%
 37. myset.movenext
 38. loop
 39. myset.cose
 40. set myset=nothing
 41. %>
 42. </tbody>
 43. </table>
 44. <center><p><input type=”button” value=”Geri” onclick=”history.back(); ”id=button1 name=button1></p>
 45. </form>
 46. <table align=”center” border=”1”>
 47. <botdy>
 48. <tr>
 49. <tf align=”center” style=”color: #0066FF; font-family: Arial; font-size: 9t”><strong><A HREF=”mailto:…</A></strong></td></tr></BODY></HTML>

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın