ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 2

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 2

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 2

Bu örneğimizde veri tabanındaki tablolar içerisindeki bilgilerin listelenmesini bulacaksınız.

1o. Aktif veri tabanı nesnesi(adodb) kullanılarak veri tabanına bağlantı(connection) oluşturulmaya çalışılmaktadır.

11. nokta (system dsn) olarak tanımlanmış ODBC ayarı kullanılarak veri tabanı bağlantısı açılmaya çalışılmaktadır.

12. SQL cümlecikleri için Dim komutu yardımı ile değişkenler tanımlanmaktadır.

13. Seçilecek kolonların isimlerinin listelendiği SELECT deyiminin ilk parçası oluşturulmaktadır.

14. FROM deyiminde, Inner Join deyimi kullanılarak iki tablo ortak bir kolon üzerinden bağlanmaktadır. Bu deyimi kullanmadan, WHERE deyimine gerekli şartı ekleyerek de aynı kayıtlara erişebilirsiniz.

15. Parçalar halinde oluşturulmuş olan SQL deyimi, tek bir değişkende birleştirilmektedir.

16. Dinamik bir kayıt kümesi eldesi için, RecordSet nesnesi tanımlanmaktadır.

17. Tanımladığımız SQL deyimi, bir kayıt kümesi olarak ve de sadece okuma tipinde açılmaktadır.

17. Tanımladığımız SQL deyimi, bir kayıt kümesi olarak ve de sadece okuma tipinde açılmaktadır.

18. Connection nesnesinin execute metodu ile SQL deyimi çalıştırılmakta ve sonuçları, query değişkenine atanmaktadır.

26. Kayıt kümesinin sonuna erişilmediği sürece dönecek bir çevrim oluşturulmaktadır.

28. query.fields(” ”). values ifadesi ile SQL deyiminin SELECT kısmında tanımladığımız kolon isimleri kullanılarak sırası ile içlerindeki değerler alınmaktadır

33. Bir sonraki kayda geçiliyor

34. Döngünün başına gidilir.

35. Kayıt kümesi kapatılır.

36. Bağlantı kapatılır.

37.-41. satırlar arasında değişkenler boşaltılmaktadır.

 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv=”Content-Language” content=”tr”>
 4. <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
 5. <meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0”>
 6. <meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
 7. <title>New Page 1</title>
 8. </head>
 9. <body bgcolor=”#9933FF” link=”#9933FF” vlink=”#9933FF” alink=”#9933FF” text=”#FFFFFF”>
 10. <% set connection= Server.CreateObject(”ADODB.Connection”)
 11. connection.open ”nokta”, ””, ””
 12. dim sql1, sql2, sql
 13. sql1 = ”SELECT bolum.bolum_adi, kisisel_bilgiler.adi, kisisel_bilgiler.soyadi, kisiel_bilgiler.calisan_kod”
 14. sql2 =” FROM bolum INNER JOINT kisisel_bilgiler ON bolum.bolum_kod = kisisel_bilgiler.bolum_kod”
 15. sql = sql1 + sql2
 16. set rcsnokta= Server.CreateObject(”ADODB.Recordset”)
 17. rcsnokta.open sql, connection, 1
 18. set query = connection.execute(sql=
 19. %>
 20. <form method=”get” action=”kisi.asp”>
 21. table border=”0” width=”100%”>
 22. <td width=”25%”>SEC</td>
 23. <td width=”25%”>ÇALIŞTIĞI BÖLÜM</td>
 24. <td width=”25%”>ADI</td>
 25. <td width=”25%”>SOYADI</td>
 26. <% do until query.eof%>
 27. <tr>
 28. <td width=”25%”><input type=”radio” name=”calisan” value=”<%=query.fields(”calisan_kod”)%>”></td>
 29. <td width=”25%”><%=query.fields(”bolum_adi”)%></td>
 30. <td width=”25%”><%=query.fields(”adi”)%></td>
 31. <td width=”25%”><%=query.fields(”soyadi”)%></td>
 32. </tr>
 33. < %query.movenext
 34. loop%>
 35. < %rcsnokta.close
 36. connection.close
 37. set rcsnokta=nothing
 38. set connection=nothing
 39. set sql=nothing
 40. set sql1 =nothing
 41. set sql2 =nothing
 42. %>
 43. </table>
 44. <p align=”center”>&nbsp;<input type=”submit” align=”center” value=”AYRINTILARI GÖSTER”></p>
 45. </form>
 46. </body>
 47. </html>

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın