ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 13

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 13

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 13

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 13

<HTML>

<TITLE>VT.ASP</TITLE>

<body bgcolor=”#FFFFFF”>

<%

whichDSN=”DSN=Cihaz;uid=cihaz;pwd=bertan”

mySQL=”select* from cihaz where yeri=’Mh.’ ”

set conntemp=server.createobject(”’adodb.connection”)

conntemp.open whichDSN

set kayıtlar=conntemp.execute(my SQL)

If kayıtlar.eof then

response.write ”Sorguya uyan kayıt yok <br>”

response.write mySQL & ”<br>Tablo oluşturulamadı…”

Call CloseAll

response.end

end if

response.write ”<table border=’1′><tr>”

‘Put HEadings On The Table of Field Names

for each whatever in kayıtlar.fields

response.write ”<td><b>” &whatever.name &”<B></TD>”

next

response.write”</tr><tr><td>”

response.write kayıtlar.getstring(,, ”</td><td>”, ”</td></tr><TR><TD>”, ”-null- ”)

response.write ”</td></tr></table>”

Call CloseAll

SUB CLOSEALL

kayıtlar.close

set kayıtlar=nothing

conntemp.close

set conntemp=nothing

END SUB

%>

</body></html>

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın