ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 1

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 1

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 1

Bu örneğimizde bir veri tabanına kayıtlı olan verilerin, tablolarda mevcut olup olmadıklarının kontrolünü bulacaksınız.

11. Aktif veri tabanı nesnesi(adodb) kullanılarak veri tabanına bağlantı (connection) oluşturulmaya çalışılmaktadır.

12. nokta (system dsn) olarak tanımlanmış ODBC ayarı kullanılarak veri tabanı bağlantısı açılmaya çalışılmaktadır.

13. SQL cümlecikleri için Dim komutu yardımı ile değişkenler tanımlanmaktadır.

14. Seçilecek kolonların isimlerinin listelendiği SELECT deyiminin ilk parçası oluşturulmaktadır.

16. FROM deyiminde, Inner Join deyimi kullanılarak iki tablo ortak bir kolon üzerinden bağlanmaktadır. Bu deyimi kullanmadan, WHERE deyimine gerekli şartı ekleyerek de aynı kayıtlara erişebilirsiniz.

17. WHERE deyimi içerisinde, formdan girilen değerler veri tabanındaki bulunan kolonlardaki değerler ile karşılaştırılmaktadır.

19. Parçalar halinde oluşturulmuş olan SQL deyimi, tek bir değişkende birleştirilmektedir.

20. Dinamik bir kayıt kümesi eldesi için, RecordSet nesnesi tanımlanmaktadır.

21. Tanımladığımız SQL deyimi, bir kayıt kümesi olarak ve de sadece okuma tipinde açılmaktadır.

22. Connection nesnesinin execute methodu ile SQL deyimi çalıştırılmakta ve sonuçları, query değişkenine atanmaktadır.

24. Kayıt kümesinin sonua erişilmediği sürece dönecek bir çevrim oluşturulmaktadır.

28. query.fields(” ”).values ifadesi ilq SQL deyiminin SELECT kısmında tanımladığımız kolon isimleri kullanılarak sırası ile içlerindeki değerler alınmaktadır.

69. Kayıt kümesi kapatılmaktadır.

70. Bağlantı kapatılmaktadır.

71-.78 arasındaki satırlarda ise, kullanılan değişkenlerin içerisindeki değerler boşaltılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaları aşağıdaki asp dosyasındaki satır numaralarına göre inceleyebilirsiniz.

 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv=”Content-Language” content=”tr”>
 4. <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
 5. <meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0”>
 6. <meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
 7. <title>New Page 2</title>
 8. </head>
 9. <body bgcolor=”#9933Ff” text=”#FFFFFF” link=”#9933FF” vlink=”#9933FF” alink=”#9933FF”>
 10. <p align=”center”> ONLINE ARIZA TAKİP PROGRAMI</p>
 11. < % set connection = Server.CreateObject(”ADODB.Connection”)
 12. connection.open ”nokta”, ””,””
 13. dim sql, sql1, sql2, sql3, sql4, sql5
 14. sql1 = ”SELECT firma.firma_adi, urun_tipi.urun_tipi_adi. ariza.urun_adi, ariza.arizas, ariza.ilgili_kisi. ariza.garanti_durumu, ariza.urun_seri_no, ariza. edgisen_parca, ”
 15. sql2 = ”ariza.son_durumu, ariza.fiyat, ariza.teslim_tarihi, ariza.ariza_kodu, firma.firma_kodu, urun_tipi.urun_tipi_kodu”
 16. sql3 =” FROM urun_tipi INNER JOIN ON urun_tipi.urun_tipi_kodu = ariza.urun_tipi_kodu”
 17. sql 4 = ”WHERE (((ariza.ariza_kodu)”&Request.QueryString(”ariza”)&”)And ((firma.firma_kodu)=”&Request.QueryString(”firma”)&”) ”
 18. sql5 = ”AND ((urun_tipi.urun_tipi_kodu)=”&Request.QueryString(”urun”)&”((”
 19. sql= sql1+sql2+sql3+sql4+sql5
 20. set rcsnokta0 Server.CreateObject(”ADODB.Recordset”)
 21. rcsnokta.open sql,connection, 1
 22. set query = connection.execute(sql)
 23. %>
 24. < % if not query.eof then%>
 25. <table border=”0” width=”100%”>
 26. <tr>
 27. <td width=”50%”>
 28. <p align=”center”>Firma Ady : <input type=”textarea” value=”< %=query.fields(”firma_adi”)%>”></p>
 29. </td>
 30. <td width=”50%”>
 31. <p align=”center”><input type=”textarea” value=”<%=query.fields(”urun_tipi_adi”)%>”></td>
 32. </tr>
 33. <tr>
 34. <td width=”50%”>
 35. <p align=”center”><input type=”textarea” value=”<%=query.fields(”arizasi”) %>”></td>
 36. <td width=”50%”>
 37. <p align=”center”><inpu ttype=”textarea” value=”<%=query.fields(”ilgili_kisi”)%>”></td>
 38. </tr>
 39. <tr>
 40. <td width=”50%”>
 41. <p align=”center”><input type=”textarea” value=”<%=query.fields(”urun_seri_no”)%>”></td>
 42. <td width=”50%”>
 43. <p align=”center”><input type=”textarea” value=”<%=query.fields(”urun_adi”) %>”></td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td width=”50%”>
 47. <p align=”center”><input type=”textarea” value=”<%query.fields(”degisen_parca”)%>”></td>
 48. <td width=”50%”>
 49. <p align=”center” ><input type=”textarea” value=”<%=query.fields(”fiyat”)%>”></td>
 50. </tr>
 51. <tr>
 52. <td width=”50%”>
 53. <% else if query.eof then%>
 54. <p align=”center”>ARAŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ ARIZA KAYIT FORMU SİSTEMDE BULUNMAMAKTADIR !!!!!</p>
 55. <%end if%>
 56. <%end if%>
 57. <%

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın