ASP Kurallı İfade Yazım Şekilleri ve Açıklamaları

Navigation Bar Tasarlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Meden Bilgi Teknolojileri

ASP Kurallı İfade Yazım Şekilleri ve Açıklamaları

Özel karakterler ve seriler düzenli ifadeler için şablon yazımında kullanılır. Aşağıdaki tablo bunların ayrıntılarını ve karakterlerin nasıl kullanıldığını gösteren örnekler içeriyor:

Karakter Açıklama
\ Kendinden sonra gelen karakteri özel karakter yapar. \n\ , n harfine karşılık gelir. /\n\ serşsş satur yebşkene /line feed) karakterline karşılık gelir.
^ Bir giriş veya satırın başlangıcına denk gelir.
$ Bir giriş veya satırın sonuna denk gelir.
* Kendinden önce gelen karakterin kullanılmadığı veya bir ya da birden fazla kullanıldığı anlamına gelebilir. /zo*/ ifadesi ”z” ve ”zoo” olarak algılanabilir.
+ Kendinden önce gelen karakterin en az bir kere kullanıldığı anlamına gelir. /zo+/ ifadesi ”zoo” olabilir ama ”z” olamaz.
? Kendinden önce gelen karakterin kullanılmadığı veya sadece bir defa kullanıldığı anlamına gelebilir. /a?ve?/ ,fades, ”ev” veya ”never” olarak algılanabilir.
. Satır yenileme karakteri dışındaki herhangi bir karakter anlamına gelir.
Pattern Şablonla aynıdır ve karşılaştırmayı hatırlatır. Karşılaştırılan substring cevap Array nesnesinin [1] … [9] arasındaki elemanlarından veya RegExp nesnesinin $1 … $9 özelliklerinden alınıp getirilir. Parantez karakterlerini karşılaştırabiliriz \(”veya”\)” kullanılır.
X | y X veya y den biri anlamına gelir. /z|food?/, ”zoo” veya ”food” olabilir.
{n} n pozitif tamsayıdır .n defa demektir. /o{n}/ ”Bob” kelimesindeki ”o”ya karşılık gelmez fakat ”foooood” daki ilk iki ”o” olabilir.
{n,} n pozitif tamsayıdır. En az n defa demektir. /o[2,]/ ”Bob” kelimesindeki ”o” ya karşılık gelmez fakat ”fooood” daki tüm ”o”ların yerine geçer. /o{1,}/ /o+/ ile aynıdır
{n,m} M ve n pozitif tamsayıdır. En az n, en fazla m defa demektir. /o {1,3}/ ifadesi ”fooood” daki ilk üç ”o” ya karşılık gelir.
[xyz] Bir karakter kümesidir. Kümedeki karakterlerden biri anlamına gelir. /[abc]/ ”platin” deki ”a” olabilir.
[^xyz] Bir olumsuz karakter kümesidir. Kümedeki karakterler dışındaki bir karakter anlamına gelir. /[^abc]/”plain”deki ”p” olabilir.
[\b] Tersboşluk karakterine karşılık gelir. (sadece JavaScript’te)
\b Kelime sonu anlamına gelir, boşluk gibi. /ea*r\b/ ”never early” deki ”er” ye karşılık gelir.
\B Kelime sonu olmadığı anlamına gelir. /ea*r\b/”never early” deki ”ear” ye karşılık gelir.
\cX X bir kontrol karakteri ise. Stringdeki bir kontrol karakterine karşılık gelir. Örneğin /\cM/ stringdeki Cntrol:M ye karşılık gelir. (sadece JavaScript’te)
\d Bir rakama karşılık gelir. [0:9] ile aynıdır.
\D Rakam olmayan bir karaktere karşılık geklir. [^0:9] ile aynıdır.
\f Form yenileme karakterine karşılık gelir.
\n Satır yenileme karakterine karşılık gelir.
\r Satır atlama karakterine karşılık gelir.
\s Boşluk içeren boşluk, tab, form yenileme ve benzeri bir karakterine karşılık gelir. [\f\n\r\t\v] ile aynıdır.
\S Boşluk içermeyen herhangi bir karaktere karşılık gelir. [^\f\n\r\t\v] ile aynıdır.
\t Tab karakterine karşılık gelir.
\v Düşey tab karakterine karşılık gelir.
\w Alt çizgi içeren bir kelime anlamına gelir. [A:Za:z0:9_] ile aynıdır.
\W Kelime olmayan bir karaktere karşılık gelir. C ile aynıdır.
\num num bir pozitif tamsayı iken saklanan bir karşılaştırmaya referans eder. \1, RegExp.$1 de saklanan değere karşılık gelir.
/n/ n, onluk, onaltılık veya sekizlik kaçış değeri iken, ASCII kodlarının düzenli ifadeler içine gömülebilmesini sağlar. (sadece Jscript’te)
\o octal \x hex \o octal sekislik kaçış değeri veya \x hex onaltılık kaçış değeri iken, ASCII kodlarının düzenli ifadeler içine gömülebilmesini sağlar.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın