ASP İfade ve Akış Kontrollerinin Kullanım Örnekleri

ASP İfade ve Akış Kontrollerinin Kullanım Örnekleri

ASP İfade ve Akış Kontrollerinin Kullanım Örnekleri

İfadeler ve Akış Kontrolü

İfade diller ile çalışmanın temelidir. İfadeler noktalı virgülle sonlandırılır. Bir blok ardarda gelen ifadelerden oluşur. Bloklarla ifadeler genellikle birbiri ile değiştirilebilir.

ifade;     // bir ifade

{

ifade:    // bir ya da daha fazla ifade bir blok oluşturur.

}

break

Break ifadeleri o anki while ya da for döngüsünü sonlandırıp program kontrolünü sonlandırılmış döngüden sonra gelen ifadeye yönlendirir. Bir label break ile birlikte kullanılıyorsa ilgili label’ı (etiketi) sonlandırır. Bunun yazılımı aşağıdadır:

break [ label ]

Opsiyonel label argümanı kesilen ifadenin etiketini belirtir. Örneğin, aşağıdaki basit fonksiyon döngü 3 kere tekrarlandıktan sonra döngüyü kesip x in 3 katını döndürür:

function testBreak(x) {

var i = 0

while (i < 6) {

if (i==3)

break

i++

}

return i*x

}

Continue

Bu ifadeler de while ya da for döngüsündeki bloğun çalışmasını sonlandırır fakat break’ten farklı olarak döngüyü tamamen sonladırmayıp sonraki değeri alarak çalışmaya devam eder. Kullanımı:

continue [ label ]

do … while

Koşul false değeri alana kadar ifadeyi uygular. Daima en az bir kere bu ifadeler uygulanır. Kullanımı:

do

‘ifade

while(koşul)

for …

for (sayaç ayarı; devam etme koşulu; sayaç değişimi)

İfade ya da blok

veya

for (nesne değişkeni)

ifade ya da blok

Jscript özel niteliği olan DontEnum’a sahip olmayan özellikler ikinci biçimde gösterilebilir.

Eğer bir blok kullanırsa break veya continue ifadelerini içerebilir.

If … else …

if (koşul)

ifade veya blok

veya

if (koşul)

ifade veya blok

else

ifade veya blok

 

@if ifadesi

Bir deyimin gerçek değerine bağlı olarak ifade gruplarından birinin şartlı çalışmasını sağlar.

Kullanımı:

@if (deyim1)

ifade1

@elif (deyim2)

ifade2

….

@else

ifaden

@end

deyim1 ve deyim2 Boolean olarak yanıt veren deyimlerdir. İfadeler sırayla değerlendirilir, deyim1 trıe ise ifade1, deyim1 false deyim2 trıe ise ifade2 işleme konur ve böyle devam eder. Bir @if ifadesi tek bir satırda yazılabilir. @else şartından önce gelmek koşulu ile birden fazla @elif koşulu kıllanılabilir.

Jscript dökümantasyonuna göre @if ifadesi text çıktısı için text içinde birçok seçeneğin kullanılması gerektiğini belirlemekte en iyi kullanımdır. @(platform) yazımı Koşullu tamamlama altında detaylandırılmıştır.

labeled

Programın çalışmasının devam edip etmeyeceğini gösteren break veya continue ile belirlenecek tanımlayıcılar sağlar. Yazım şu şekildedir:

label  :

deyim

deyim ifadelerin bir bloku olabilir.

@set Statement

@set Statement Script’e özgüdür. Koşullu tanımlama ifadeleri için değişkenler yaratmak için kullanılır. Yazım şekli:

@set  @değişken_Adı=term

değişken_Adı değişken ismini saptar ve @ sembolünden önce gelmelidir. term değişkeni saptar ve bir sabitten, bir koşullu tamamlamadan veya bir parantez ifadeden oluşabilir. Sadece sayısal ve Boolean değişkenler desteklenir, stringler kurulamaz. @set kullanılarak oluşturulan değişkenler genellikle koşullu tamamlama ifadelerinde kullanılır. fakat ihtiyaç olmaz.

switch

Programın deyimi değerlendirebilmesine ve çoklu durum etiketlerini eşleyebilmesine olanak verir. Yazım şekli:

switch (ifade){

case etiket1:

deyim;

break;

case etiket2:

deyim;

break;

….

default : deyim;

}

İfadeler, değerlendrilicek ifadedir. etiket ifadenin değerlendirilmesi için mümkün olan sonuçtur. Sadece ve sadece etiket tam olarak ifadelerin sonucu ile eşleşirse (tip değişimi olmaksınız), deyim görevi yerine getirilir. break seçeneğe bağlıdır ve durum alanından dışarı çıkmak için kullanılır.default da seçeneğe bağlıdır ve deyim karşılaştırılmamışsa aktif olur. Aksi taktirde program sonrak ifadelere doğru hareket edecektir.

while…

while (şart)

deyim veya blok

Bir blok kullanılırsa şu örnekleri içerebilir:

break;

veya

continue;

with…

with (object)

statement veya block

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın