Aktif Sunucu Sayfalarına Giriş

Aktif Sunucu Sayfalarına Giriş

Aktif Sunucu Sayfalarına Giriş

Aktif Sunuculara Giriş

Aktif sunucu sayfaları, Microsoft’un sunduğu interaktif (karşılıklı etkileşimli) sayfalar tasarlamak ve İnternet ile intranetlerinizde yayımlamak için kullanabileceğiniz yeni bir web teknolojisidir. Aktif platformun bir üyesidir. Ayrıca, ASP 2.0 platformu, hem IIS 4.0 hem de Personal Web Server 4.0 ile de uyumludur. Yeni sürüm ASP 3.0 ise, hem IIS 4.0 hem de IIS 5.0’a destek vermektedir.

Aktif Sunucu Sayfaları İçin Gereken Yazılımlar

Windows NT işletim sisteminde çalışıyorsanız, Windows NT 4.0 Option Pack yazılımındaki IIS 4.0 programını sisteminize yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca, Win 95 veya Win 98 ile Personal Web Server 4.0 yazılımını kullanabilirsiniz.

Windows 200 profesyonel kullanıcıları ise, IIS 5.0’ı kurarak dinamik sayfaların yayımı için gerekli altyapıyı oluşturabilirler. Ayrıca, HTML kodlarını yazmanız için Microsoft Interdev veya Front Page Express yazılımlarından birini kullanabilirsiniz.

İstemci Sunucu Mimarisi

İstemci sunucu mimarisi temelinde, merkezileşmiş yapılara alternatif olarak geliştirilmiş, hem bir yazılım hem de donanım mimarisidir. Uygulama kısımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sunum Mantığı; kullanıcının uygulama ile nasıl etkileştiğini ele alır ve kullanımı kolay olan bir grafik ara yüz ile sağlanır.
  • İş Mantığı; uygulamanın mekaniklerini (iş kurallarını) ele alır.
  • Veri Erişim Mantığı; verinin depolanmasını ve bulup getirilmesini ele alır, verinin bütünlüğünün korunması önemlidir.

İki Sıralı İstemci/Sunucu

Bu tip uygulamalarda merkezi dosya sistemi, yerini ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerine bırakmıştır. Bir istemci, veri ile etkileşmek istediğinde ağı takip etmektedir. İşlemler, iş istasyonları ile veri tabanı sunucuları arasında kaydırıldığından bu tip mimariler iki sıralı istemci/sunuculu sistemler olarak adlandırılmaktadır.

İstemci Merkezli Hesaplama

İki sıralı sistemlerin en basit ve en yaygın yürütümü, sunum ve iş mantığının istemci tarafından konumlandırılmasıdır. Bu sistem istemciyi şişman, sunucuyu zayıf yapmaktadır. İstemcilerin veri tabanından isteklerini, veri tabanı sorguları ve programlama dili SQL kullanarak gerçekleştirir. Veri tabanına istek, bir uzak veri tabanı protokolü kullanılarak veri tabanı sunucusuna taşınır. Microsoft’un ODBC (open database connectivity- açık veri tabanı bağlantısı) özelliği buna örnektir.

Bazı sistemleri, hızlı uygulama geliştirme (RAD-rapid application development) yöntemleri kullanarak hızlı ve ucuza geliştirebilirsiniz. Bu tarzdaki birçok araç üreticiler tarafından piyasaya sunulmaktadır. Bunların bazıları; MS Visual Basic, Sybase PowerBuilder ve Borland Delphi olarak sıralanabilir.

İş mantığı şişman sunucuya bağlandığından bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır;

  • Mimari, işlemlerin çoğunun sunucu üzerinde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır, bu yüzden güçlü işlemcili ve geniş ölçekli bir diske ve belleğe sahip istemcilere ihtiyaç vardır.
  • Veri tabanı istekleri, geniş sonuç kümeleri üretebilir, bu da ağ üzerinde akan veri yükünü arttırmaktadır.
  • Her istemcinin oturumu farklı bir veri tabanı bağlantısı gerektirmektedir. Örneğin, MS SQL Server her kullanıcı bağlantısı için 37K bellek gerektirir.
  • İş kurallarında oluşabilecek bir değişikliği birçok istemciye uygulamak oldukça büyük bir maliyet yükü gerektirir.

Yukarıdaki temel problemlerden dolayı, geniş ölçekli uygulamaları veya İnternet uygulamalarını destekleyebilecek bir mimari söz konusu değildir.

Veri Tabanı Sunucusu Merkezi Hesaplama

Alternatif bir yürütüm, zayıf istemci/şişman sunucudur. Böylece iş mantığı veri tabanı sunucusuna, depolanmış prosedürler (stored procedures), tetikler (triggers) veya sınırlamalar (constraints) yöntemleri ile ötelenmektedir. Depolanmış prosedürler, depolanmış prosedür adı ve parametreleri ile istemcilerden gönderilen istekleri yanıtlamak için kullanılan iş mantığıdır.Veri Tabanı Sunucusu Yönetim

Tetikler ise, Add/Update/Delete gibi veri tabanı işlemlerinden önce veya sonra yapılması istenenlerin veri tabanı tarafında çalıştırılarak elde edilmesini sağlayan depolanmış prosedürlerin otomatik olanlarıdır.

Sınırlamalar ise, veri tabanına girilecek veriler üzerine konulan şartlardır. Ayrıca, istemci merkezli durumlarda, farklı her bir veri tabanı oturumu için veri tabanı yönetim sistemini (VTYS) korumak gerekmektedir.

Çok Sıralı İstemci/Sunucu

Çok Sıralı İstem:i:Sunucu mimarisi ile sunucu mantığının dağıtılmasıKüçük iş grupları için iki sıralı istemci merkezli hesaplama yöntemleri iyi çalışabilir. Fakat, sistemin hizmet vereceği istemci sayısı arttıkça bu yöntemde tıkanıklıklar gözlenmektedir. Bu yüzden, geniş ölçekli ve İnternet uygulamaları için üç sıralı hesaplama tekniğini önerebiliriz.

Üç Sıralı Hesaplama

ve ince bir sunucu oluşturmak için araya bir sıra daha eklemek çözüm olabilmektedir. İstemci orta sıra ile standart bir iletişim protokolü ile; örneğin TCP/IP ile haberleşmektedir. Burada çözüm olarak, ikinci bir sunucu devreye sokulabilir. Böylece, iş kuralları bu uygulama sunucusunda tutulurken, veri tabanı erişimi veri tabanı sunucusu ile sağlanabilir.Üç Sıralı İsteciSunucu Mimarisi

Ayrıca, bu yaklaşımda her kullanıcı için ayrı bir veri tabanı erişimi gerekmemektedir. Örneğin, 100 kullanıcılı bir sistemde veritabanı sunucusunda 37×100=37Mb belleğe ihtiyaç vardır, böylece bellek kazancı bağlantı sayısının ayrılan bellek miktarı ile çarpımı kadar olacaktır. Üç sıralı istemci/sunucu mimarisine uzaktan telefon ile erişim mantığını, ateş duvarını ve İnternet’i ekleyecek olursak, geniş ölçekli veya İnternet uygulamalarını destekleyen bir mimari ile karşılaşırız.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın