Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

ASP sayfalarını (.asp) hazırlarken script dillerinden faydalanmamıza rağmen Aktif Sunucu Sayfalarının hazırlanmasında kullanabileceğimiz, Aktif Sunucu Sayfaları’nın öz makinasının parçaları olan nesneler ve bunların metotlarını kullanabiliriz.

Nesne Modelinin Yapısı

Web nesne modelinin tam aksine Aktif Sunucu Sayfalarının nesnelerinde bir heyrarşi söz konusu değildir. Nesne modeli, bize bir web nesnesini metotları ve özellikleri ile birlikte, skritpler arasında kullanabilmemizi sağlar.Nesne Modelinin Yapısı

Bir aktif sunucu uygulaması geliştirebilmek için, server(sunucu), application (uygulama), session(oturum), request(istek), response(yanıt), ObjextContext nesneleri kullanılır.

Uygulamalar ve Oturumlar

Application nesnesi bir Aktif Sunucu Sayfasının uygulamasının tamamını simgelendirir. Sessions(oturumlar) ise, her bir kullanıcının uygulamadan istediği sayfaları simgelendirmektedir.Uygulamalar ve Oturumlar

Bir oturum(session), bir Request nesnesinin HTTP iletişimini başlatır, bir web gezininden, bir sunucuya gönderilir ve sunucudan Response nesnesi ile geri gönderilen sonuç bilgisi ile sonlanır.

ObjectContext nesnesini kullanarak, atomik bir işlemin onaylanmasını veya iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. ASP skripti aracılığı ile Microsoft Transaction Server uyarılır ve bu metot kullanılır.

Request Nesnesi

Request nesnesi, kullacının tam isteğini veya sitemizin veya uygulama bilgisini sağlar.

Kullanıcılar Bilgiyi Nasıl Gönderir?

İstemci tarafında, Request nesnesine bilgi depolanır ve sunucuya HTTP belge isteğinin bir parçası olarak geçilir. Sunucu bu bilgiyi dekod eder ve ASP boyunca kullanılabilir hale getirir. Sunucuya bilgiyi göndermenin iki yöntemi vardır; birincisi sayfadaki <FORM> kısmını kullanmak ve ikinci olarak da URL’nin sonuna bir sorgu stringi gibi eklenerek doğrudan sağlanabilir.

Web gezgini tarafından döndürülecek bir değer yakalamak için aşağıdaki skripti kullanabiliriz.

Cevap = Request.QueryString(”SorununCevabı”)

<INPUT TYPE=”TEXT” NAME=”ad”> satırı ile bir metin kutusu oluşturulacak ve giriş tipi de metin olarak belirlenecektir. Benzer şekilde <INPUT TYPE=”TEXT” NAME=”email”> satırı ile de metin tiğinde bir giriş kutusu tanımlanacaktır. <INPUT TYPE=RESET VALUE=”Sil”> ve <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=”Onayla> HTML satırları ise iki tane buton tanımlanmaktadır.

<FORM NAME=”ad” ACTION=”../aspörnekleri/bilgial.ASP” METHOD=”GET”>

satırından da anlaşılacağı gibi aspörnekleri sanal dizini altındaki bilgial.asp programcığından GET metodu ile RequestQueryString nesnesi tetiklenmektedir.

Request.QueryStrying nesnesinin kullanımı sonunda uygulama1 .asp formunda girilen bilgiler bilgial.asp ile yakalanmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın