Aylık Arşivler - Ocak 2017 [pm17Salıık pmTue, 31 Jan 2017 18:45:32 +0000ş45000SalıEurope/IstanbulTue, 31 Jan 2017 18:45:32 +0000451 6ü1 f2017Tue, 31 Jan 2017 18:45:32 +000001pm31ı]

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 9

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 9

Response.redirect deyimi kullanılarak, bir diğer asp dosyasına yönlendirme olayı vardır.
2.-7. satırlar arasında şifre ve kullanıcı adı kontrolü yapılmaktadır.
8-10. satırlar arasında açılan kayıt kümesinde kayıt bulanamazsa, şifre ve kullanıcı adının mevcut olmadığı belirlenmektedir.
11. Satırda ise şifre ve kullanıcı adı bulunamazsa response.redirect ile buraya yönlendirme yapan asp dosyasına geri dönülmektedir.

<%
strconn = ”driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ = d: \inetpub\wwwroot\ticaret.mdb”
Set rs = Server.CreateObject (”ADODB:Recordset”)
u=request.form(”user”)
p=request.form(”pass”)
sql=”select * from musteri where username like ‘ “&u&”‘”&” and password like ‘”&p&
rs.open sql, strconn, 1, adlockReadyOnly, adCmdText
if rs.eof then
response.write […]

Daha fazla oku...
Tasarım Amaçlarına Göre İhtiyacınız Olan Programlar Nelerdir?

Tasarım Amaçlarına Göre İhtiyacınız Olan Programlar Nelerdir?

Günümüzde özellikle bilgisayarlara gelen teknolojinin teknik açıdan pek çok kolaylık getirmesine karşın, uygulama boyutunda yoğun bir görsel yanlışlığı ve kirliliği de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu nedenle bilgisayarlardan kaliteli grafik tasarım ürünleri çıkarabilmek için arkalarında duyarlı, bilgili, sezgili ve yetkin tasarımcıların oturması gerekmektedir. Bilgisayar başında kullandığımız grafik programlarının kendi içerisinde de ayrıldığı alanlar vardır.
Grafik tasarım programlarını iki başlık altında toplayabiliriz.
Bitmap (fotoğraf işleme) tabanlı yazılımlar.
Vektörel (çizim) tabanlı yazılımlar.
Bu iki yazılım dışında kelime işlemci yazılımlar da bulunmaktadır. Microsoft Word, QuarkXpress gibi programlardır. […]

Daha fazla oku...
Gelir ve Gider Hedeflerinizi Net Olarak Tespit Edin!

Gelir ve Gider Hedeflerinizi Net Olarak Tespit Edin!

Hedeflerinizi belirleme ve onları açık, yazılı planlar haline getirme beceriniz, başarıya ulaşmanın kilit yeteneklerinden biridir. Bu yeteneğin önemi, hiçbir alanda, profesyonel satışta olduğu kadar büyük değildir. Mesele şu ki, kimse göremediği hedefi vuramaz. Alanları ne olursa olsun, en çok kazanan satışçıların hepsinin yıllara, aylara, haftalara, günlere, hatta saatlere bölünmüş net satış ve gelir edefleri vardır. Onlar kendileri için koydukları hedeflere ulaşmak için her çalışma günü başına ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
Onlar her sabah kalkar ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere işe […]

Daha fazla oku...
Satış Sürecinde Tartışma Nasıl Yapılmalıdır?

Satış Sürecinde Tartışma Nasıl Yapılmalıdır?

Günümüzde iş hayatının başarı kurallarından biri belki de en önemlisi, iletişime açık olmak ve etkili iletişim kurabilmektir. İletişim iki yönlü bir süreçtir, diyalog gerektirir. Etkili iletişim taraflar arasında anlatmayı, anlamayı ve anlaşmayı ifade eder. Tarafların farklı bilgilere, amaçlara, yöntemlere, inan ve değerlere sahip olduğu durumlarda iletişim kurmak zorlaşır ve anllaşmayı sağlamak için özel becerilere ihtiyaç duyulur. Müzakere becerileri, işletmelerde satış süreçlerinde, satın almada, insan kaynakları yönetiminde ve daha bir çok alanda ihtiyaç duyulan önemli bir yönetici yetkinliğidir.
Satış
Bu yetkinlik; iletişim […]

Daha fazla oku...
PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

PHP Veritabanına Yeni Veri Nasıl Eklenir?

Siteyi ziyaret eden kullanıcıların veri tabanı içine nasıl veri ekleyebileceklerini göreceğiz. Veri tabanına veri girişi için, kullanıcının ekleyeceği verileri dolduracağı bir form ile karşı karşıya gelmesi gerekecektir. Bu form aşağıdaki kodla oluşturulabilir:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3c//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<html>
<head>
<title>MESAJ EKLEME</title>
</head>
<body>
<FORM ACTION=”<*php echo ($PHP_SELF); ?>”METHOD_POST>
<P>Mesaj İçeriği<BR>
<TEXTAREA NAME=”Mesajmetin” ROWS=10 COLS=40 WRAP></TEXTAREA><BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=”SUBMITMES ” VALUE=”EKLE”>
</FORM>
</body>
</html>
Gönderilen mesajı veri tabanına eklemek için ,$mesajmetin değişkeni ile gönderilen metni, veritabanı içine ekleyecek bir INSERT tipi sorgu hazırlayarak bunu mysql_query fonksiyonu ile çalıştırmak gerekir. Bununla ilişkili metin […]

Daha fazla oku...
BİTMAP Fotoğraf İşleme & JPEG-JPG Tabanlı Tasarımlar hangi yazılımlar ile yapılır ?

BİTMAP Fotoğraf İşleme & JPEG-JPG Tabanlı Tasarımlar hangi yazılımlar ile yapılır ? Nelere Dikkat Edilir?

Bitmap programlar, temel olarak görüntü işlemektedir ve görüntüler üzerinde işlem yapmaktadır. Bitmap tabanlı programlarda bir fotoğraf üzerinde her türlü değişikliği ekleyip, istediğimizi de çıkartabiliriz. Bitmap programlarının en küçük ölçü birimi pikseldir ve resim elemanları anlamını içermektedir. Piksel amaçlı bu programlar her bilgisayarla uyumlu çalışmamaktadır. Çok yer kapladıkları için bilgisayarlarımızın RAM’inin yüksek kapasitede olması gerekmektedir. Bitmap tabanlı bir program olan Photoshop programında dört adet çalışma açıkken RAM’den 850.669 K yer alıyor. Bitmap amaçlı yazılımların başlıca kullanılanları; Color Studio, Aldus Super Paint ve […]

Daha fazla oku...
Size Ait Bölgeleri Ustalıkla Kontrol Edin!

Size Ait Bölgeleri Ustalıkla Kontrol Edin!

Bakkalın nasıl malını sattığı bir dükkânı varsa, sizin de öyle bir dükkânınız vardır. Bu dükkân sizin satış bölgenizdir; satışlarınızı ve müşterilerinizi geliştirmeye çalıştığınız bölgedir. Tıpkı bakkalın iyi satış yapabilmesi için dükkânını güzelce organize etmesi gerektiği gibi, sizde kendi bölgenizi güzelce tertip etmelisiniz. Satışta başarısızlığın önemli nedenlerinden biri, kötü bölge yönetimidir. Ortalam satışçı, kendi bölgesi içinde rasgele dolaşır; kendisini kimin çağırdığına, kimin kendisini görmek istediğine göre oradan oraya sürer arabasını. Bu satıcı sık sık şehrin en kuzeyindeki görüşmeyle en güneyindeki […]

Daha fazla oku...
Satışta Değişimi Nasıl Kontrol Altında Tutabiliriz?

Satışta Değişimi Nasıl Kontrol Altında Tutabiliriz?

Değişim, yeni yönlere doğru yola çıkma anlamına gelir. Merak uyandırdığı kadar korku da yaratır. Bugünün işletmeleri, yeni pazarlara girmeye ve çevrelerindeki fırsatları farklı gözlerle görmeye hazır ve istekli olmak zorundadır. Değişim artık bir seçenek değildir. Başarılı olmak isteyen organizasyonlar, değişimi dönemsel bir aktivite olarak görme şansına sahip değillerdir.
Değişim Nedir?
Değişim, kurumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve kurum kültürü ile bütünleştirildiği ölçüde büyüme ve kazanç üzerinde olumlu sonuçlar yaratır. Başarılı organizasyonlar değişimin insanlar üzerindeki öngörülebilir etkisini anlarlar ve değişim sürecini rekabetçi üstünlüğü […]

Daha fazla oku...
ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 10

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 10

Bir tabloya veri ekleme işlemi SQL’in insert deyimi ile gerçekleştirilmektedir.
Deneme.html dosyasının form kısmında girilen isim, yaz.asp dosyasına parametre olarak gönderilmektedir.
Yaz.asp dosyası;
12. satırında bağlantı için bir örnek değişken tanımlanmaktadır.
13. satırda biblio.mb dosyasına 12. satırda tanımlanan nesne örneğinin open metodu ile erişilmektedir.
14 ve 15. satırlarda insert deyimi oluşturulmaktadır.
16. satırda oluşturulan SQL deyimi yazılmaktadır.
17. satırda kayıt kümesi nesne örneği oluşturulur.
18. satırda bağlantı, ODBC tanımı biblio ile sağlanmaktadır.
19. satırda ise SQL deyimi ile birlikte akyıt kümesi açılmaktadır. Böylece, SQL deyimi icra edilmektedir.
Deneme.html

<%@language=vbscript%>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” […]

Daha fazla oku...
Vektörel Çizim Tabanlı Yazılımlar Tasarımlar Hangi Yazılımlar ile Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?

Vektörel Çizim Tabanlı Yazılımlar Tasarımlar Hangi Yazılımlar ile Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?

Vektörel amaçlı yazılımlar arasında Illustrator, Freehand ve CorelDRAW gibi programlar, tasarımcılar tarafından daha çok tercih edilmektedirler. Bitmap programlarda bulunan pikseller, vektörel programlarda bulunmamaktadır. Bu yazılımlarda sadece iki nokta arasındaki mesafe matematiksel olarak hesaplanıp, bir doğru elde edilmektedir. Bu doğru üzerinde eğriler, düğümler oluşturulup, şekiller meydana gelmektedir. Piksel amaçlı programlarda, resim büyütüldükçe netlik kaybolmakta ve küçük kare noktalara dönüşmektedir. vektörel amaçlı programlarda çizilen bir şekil istenildiği kadar büyütülebilmekte ve özelliğinden hiçbir şey kaybetmemektedir. Her türlü yazı yazma, sayfa, amblem, kitap kapağı, […]

Daha fazla oku...
Başarıya Ulaşmak için Kullanmanız Gereken 7 Önemli İpucu

Başarıya Ulaşmak için Kullanmanız Gereken 7 Önemli İpucu

Satışta başarı, yedi sırra ya da ilkeye dayanır. Günümüzün en çok kazanan satışçılarının hepsi bunları uygular. Bu ilkelerin düzenli bazda uygulanması, sahanızda zirveye çıkmanızın adeta garantisi gibidir.
Ciddi Olun!
Başarının bir numaralı sırrı: Ciddi olun! Mesleğinizde zirveye çıkmaya karar verin. Hemen bugün, zirvedeki yüzde 10’a katılmaya karar verin. Kendinizden başka hiç kimse, sizin en iyiler arasına girmenize engel değildir ve olamaz. Unutmayın, sıradan biri olmak için haryacağınız zaman da aynı olacaktır. Bu süre şöyle ya da böyle geçecektir. izin gayeniz, mükemmeliyetçilikten taviz vermemek, […]

Daha fazla oku...
Satışta Yenilikçi & Yaratıcı Olmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Satışta Yenilikçi & Yaratıcı Olmak İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Teknolojik gelişmelerin tetiklediği ekonomik ve sosyal değişiklikler; yaşam tarzlarını, çalışma ortamlarını, alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirmektedir. Müşterilerin değişken istek ve ihtiyaçları, üreticilerden ve satıcılardan beklentileri de benzer şekilde değiştirmektedir. Değişimin farkına varamayan, gerekli önlemleri alamayan, fırsatları ve tehlikeleri önceden göremeyen işletmeler bugün olmasa bile çok yakın bir gelecekte ciddi sorunlarala karşılaşacaklardır. Rakiplerin, müşterilerin, tedarikçilerin, çalışanların, devletin ve diğer paydaşların değişim talepleri zamanında doğru yaklaşımı göstermeyen işletmeler müşterilerini, gelirlerini, pazar paylarını, değerli çalışanlarını, saygınlıklarını hızla kaybedeceklerdir.
Yenilikçilik
Değişen iş dünyasında kaybeden değil, sürekli […]

Daha fazla oku...
Dış Mekan Dijital Baskıları Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dış Mekan Dijital Baskıları Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vinil Dijital Baskı: Işıklı ve ışıksız olarak ikiye ayrılır. Işıklı vinil; florasan tabanlı tabelalarda kullanılmaktadır. Işıksız vinil; afişlerde, tabelalarda ve dış mekan bina cephelerinde, billboard’larda ve buna benzer alanlarda kullanılır. Işıklı vinillerin diğerinden farkı, akşamları ve geceleri ışığa maruz zaman parlamasıdır.
Folyo Dijital Baskı: Cast ve şeffaf folyo olarak sıraladığımız bir tür baskı malzemesidir. Normal folyolar; tabelalarda, camlarda, vitrinlerde, cephelerde ve yönlendirmelerde kullanılmaktadır. Cast folyolar; girintisi ve çıkıntısı çok olan yerlerde ve özellikle araç kapılarında sıcak hava ile uygulanır. üzerine özel laminasyon […]

Daha fazla oku...
İnsanlar Hayır Dediği Zaman Nasıl Bir Tepki Vermelisiniz?

İnsanlar Hayır Dediği Zaman Nasıl Bir Tepki Vermelisiniz?

Bertan bir giyim dükkanına gider. Ne istediğini tam olarak bilmektedir. ”Şu üstteki mat broderimin 12 boyutlarında darı var mı? ”Tabi ki vardı.” Teşekkür ederim; Alabilir miyim, lütfen.” Yarımcı ona sorar, Bertan’ın parasını alır ve üzerini ona geri verir. Dükkandan dışarı çıkarken Bertan bir kaşkol tezgahı önünde durur. kaşkollardan birinin malzemesini yoklar, parmaklarının arasından geçirir ve etiketinde yün ve angora, karışımı olduğu belirten etiketini inceler. Fiyat etiketini kontrol eder. Kaşkolu rengini daha iyi görmek için ışığa doğru kaldırır. Tereddüt eder ve […]

Daha fazla oku...
İnovasyonu Satış Damarlarına Nasıl Enjekte Edebilirsiniz?

İnovasyonu Satış Damarlarına Nasıl Enjekte Edebilirsiniz?

Ticari Kazanç
Ticari kazanç sağlayan ya da işletmeye ekonomik değer kazandıran bir yeniliğin yapılması anlamında kullanılan inovasyon, son on yılda iş hayatanın gündemindeki önemli kavramlardan biri olmuştur. Rekabetçi sektörlerde başarı olmanın ve öne geçmenin temel koşulu durumuna gelen inovasyon, çok iyi yönetilmesi gereken kritik bir iş sürecidir.
Başlangıçta, yalnızca ürünlerdeki ve üretim süreçlerindeki yeniliklere özgü bir kavram olarak algılanan inovasyon günümüzde iş yaşamının hemen tüm boyutlarında kendini göstermektedir. Sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü amaçlayan işletmeler, yönetimde, pazarlamada, finansman tekniklerinden, insan kaynakları yönetiminde yenilikçi […]

Daha fazla oku...
ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 11

ASP Veri Tabanı Erişim Uygulamaları Örnek 11

DSN tanımı kullanmaksızın bir veri tabanına erişmek.
Cihaz.asp
<HTML><HEAD>
<TITLE> cihaz.asp</TITLE>
<body bgcolor=”#FFFFFF”></HEAD>
<%
accesscdb=”cihaz.mdb”
myDSN=”DRIVER={Micorosft Access Driver (*.mdb)};”
myDSN=myDSN & ”DBQ=” & server.mappath(accessdb)
mySQL=”select * from cihaz”
call Sorgudan Tabloya(mySQL,myDSN)
%>
<!–#include virtual=”/inetpub/wwwroot/lib/lib_dbtable.asp”–>
</BODY>
</HTML>
cihaz.asp
<HTML><HEAD>
<TITLE>sqldsn.asp</TITLE>
<body bgcolor=”#FFFFFF”></HEAD>
<%
accessdb=”nwind.mdb”
myDSN=”DSN=cihaz;uid=cihaz;pwd=bertan”
mySQL=”select * from cihaz where yeri=”Mh.’ ”
call SorgudanTabloya(mySQL,MYDSN)
%>
<!–#include virtual=”/learn/test/lib_dbtable.asp”->
</BODY>
</HTML>
lib_dbtable.asp
<%
sub SorugdanTabloya (inputquery, inputDSN)
dim conntemp, rstemp
set conntemp=server.createobject(”adodb.connection”)
conntemp.open inputDSN
set rstemp=conntemp.execute(inputquery)
alanSayısı=rstemp.fields.count -1%>
<table border=1><tr>
<% ‘Alan isimlerini tablonun başlıkları olarak atamak
for i=o to alanSayısı %>
<td><b><%=rstemp(i).name%></B></TD>
<% next %>
</tr>
<% ‘ Bütün kayıtları listele
do while not kayıtlar.eof %>
<tr>
<% for i = 0 to alanSayısı
thisvalue=kayıtlar(,)
If isnull(thisvalue)then
thisvalue=”&nbsp;”
end if%>
<td valign=top><%=thisvalue%></td>
<% next %>
</tr>
<%kayıtlar.movenext
loop%>
</table>
<%
kayıtlar.close
set kayıtlar=nothing
conntemp.close
set conntemp=nothing
end sub%

Daha fazla oku...
İç Mekan Dijital Baskıları Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

İç Mekan Dijital Baskıları Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

İç mekan dijital baskı, adından anlaşılacağı gibi güneşe ve kötü hava koşullarına maruz kalmayacak yerlerde kullanılır. İç mekan baskılarımız kalite olarak dış mekan dijital baskıya göre daha kalitelidir. Fotoğraf görüntüsünde baskılar elde edebiliriz. İç mekan dijital baskı makineleri su bazlı oldukları için malzemenin üzerine laminasyon atılma gerekir. Aksi halde en ufak bir su damlasında akma yapar. Mağazaların vitrin içi uygulamalarında, fastfood veya restoran gibi yerlerin ışıklı ve ışıksız panolarında, mağazaların iç dekorasyonlarında, fotoğraflarda, posterlerde ve kalite anlamında aklımıza gelebilecek […]

Daha fazla oku...
Azarlama Yoluyla İkna Etme Sanatı

Azarlama Yoluyla İkna Etme Sanatı

Azarlama Yoluyla İkna Etme Sanatı
Siz Woossis Firmasının istatistik bölümü başısınız. Gözünüz sizin takıma katılan elemanlardan Cecile Glass’ın üzerinde ve daha firmaya yeni katılmış olmasına rağmen size öyle geliyor ki o daha karmaşık ve sorumlu işler üstlenebilir. Pırıl pırıl, neşeli uyumlu bir kişiliği var ve yakın gelecekte promosyon işlerinde başarılı olacağını hissediyorsunuz. Onu odanıza çağırdınız, yeni işini, izah ettiniz, ve ona bu işi kabul edip etmeyeceğini sordunuz.
Cecile tabi ki kabul etti onu yapabileceğini ve onu doğru dürüst yapmak için çalışacağını […]

Daha fazla oku...
Durgunluk Dönemlerinde Satış Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Durgunluk Dönemlerinde Satış Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Durgunluk Dönemlerinde Satış Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?
Satış işinde zor zamanlar vardır. Müşteriler, ekonomik belirsizlik ve durgunluk dönemlerinde daha seyrek alışverişe çıkmakta, daha az satın almakta, daha fazla pazarlık etmekte, ince eleyip sık dokumaktadır. Satışı kapatmak daha uzun sürmekte, müşteriye taviz vermek gerekmemektedir. Satış sürecinde kritik aşama fiyat pazarlığı olmakta, dikkatler indirim oranlarına odaklanmaktadır.
Satış yapma baskısı yoğunlaştıkça en deneyimli satışçılar ve en kurumsal işletmeler bile hatalar yapmaya başlamaktadırlar. Hedef müşteri kitlelerine, pazardaki trendlere ve firmalarını rakiplerinden farklı kılan özelliklere dikkatlerini yoğunlaştırmak […]

Daha fazla oku...
PHP Veri Tabanı Serverına Bağlanma İnşaa Etme ve Tablo Oluşturma İşlemleri Nasıl Yapılır?

PHP Veri Tabanı Serverına Bağlanma İnşaa Etme ve Tablo Oluşturma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki php kodunu oluşturunuz ve vtolus.php adı ile saklayınız:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>VERI TABANINI OLUŞTURMA</TITLE>
</HEAD
<BODY>
<?php
//VERİ TABANINA ERİŞİM İÇİN KULLANILAN DEĞİŞKENLER
$Host=”localhost”;
$User=”bertan”;
$Password=””;
$DBName=”mith”;
$Link=mysql_connect ($Host, $User, $Password);
if (mysql_create_db ($DBName, $Link)) { print (”ADI, $DBName, olan veri tabanı oluşturuldu! <BR>\n”);
} else {
print(”ADI;$DBName, olan veri tabanı oluşturulamadı!<BR>\n”);
}
mysql_select_db(”mith”);
$sql=”CREATE TABLE pers (”.
”SAY INTO NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ” .
”Mesaj TEXT, ”.
”Tar DATE NOT NULL ”.
”)”;
if (mysql_query($sql)) {
echo (”<P>pers adlı tablo basari ile olustu!</P>”);
} else {
echo(”<P>tablonun olusmasında hata! ”.
mysql_error(). ”</P>”);
}
mysql_close ($Link);
?>
<BODY>
</HTML>
Burada gerçekleştirilen şey, C:\mysql dizini içinde mith adlı bir veri tabanının […]

Daha fazla oku...