Aylık Arşivler - Temmuz 2016 [pm16Pazarık pmSun, 31 Jul 2016 22:03:39 +0000ş03000PazarEurope/IstanbulSun, 31 Jul 2016 22:03:39 +0000037 10ü7 f2016Sun, 31 Jul 2016 22:03:39 +000007pm31ı]

1Ürün Sunarken Dİkkat Etmemiz Gerekenler1Ürün Sunarken Dİkkat Etmemiz Gerekenler1Ürün Sunarken Dİkkat Etmemiz Gerekenler

Ürün Sunarken Dikkat Etmemiz Gerekenler

Ürün Sunarken Dikkat Etmemiz Gerekenler
Bir E- Ticaret sitesi için en önemli yer aslında ürün için vitrin alanımızdır. Çünkü kullanıcıların gezdiği baktığı ve sürekli takip ettiği alanlar vitrindir. Vitrinlerimizi kullanıcılara düzenli sunmaya dikkat etmeliyiz. Bir vitrin alanında olması gerekenler şu şekildedir;

Ürün Resmi.
Ürünün İsmi.
Ürünün Kategorisi.
Ürünün Fiyatı.
Stok Durumu.

Bu düzende oluşturulan vitrin alanlarımız hem daha kullanışlı olacaktır, hem de bu sayede kullanıcılar site üzerinde istedikleri bilgiyi hemen bulabilirler. Ürün sayfaları için kullanacağımız resimleri .png veya .jpg olarak yüklemeliyiz, çünkü diğer uzantıda olan resimler […]

Daha fazla oku...
Tasarım Nedir?

Tasarım Nedir?

Tasarım Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, malzemenin esnekliği veya dışındaki yüzeyin süslenmesi gibi insanın duyularının algılayabileceği çeşitli unsur ve özelliklerin bir araya gelerek oluşturduğu görsel öğedir. Çok teknik bir tanım olsa da tasarımı en iyi ve en düzgün anlatan cümledir. Design, aslında insanın hayatıdır birçok insan bunun farkında değildir ya da hayat temposu nedeni ile pek dikkat edememiştir. Design ne olduğunu ve hayatımızda ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu […]

Daha fazla oku...
XML Oluşturmak İçin Kullanılam Program

XML Oluşturmak İçin Kullanılan Program

XML Oluşturmak İçin Kullanılan Program
Notepad: Eğer elinizde başka bir program yoksa tercih edeceğiniz en basit fakat oluşturulması en zor programdır.
Eğer Microsoft işletim sistemini kullanmıyorsnaız, mutlaka kullandığınız işletim sisteminde de Notepad‘e denk bir text editör vardır
Örneğin:

NotePad programını açınız.
İçini aşağıdaki şekilde yapılandırınız.

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<kitapliste>
<kitap>
<kitapad>Visual Basic.Net</kitapad>
<fiyat>20.000.000</fiyat>
<yazar>…..</yazar>
<yazar>…</yazar>
</kitap>
<kitap>
<kitapad>Visual C#.Net</kitapad>
<fiyat>25.000.000</fiyat>
<yazar>……</yazar>
</kitap>
<kitap>
<kitapad>XML ve ASP.Net>/kitapad>
<fiyat>25.000.000</fiyat>
<yazar>….</yazar>
</kitap>
</kitaplise>
3. Kitap.xml olarak kaydediniz
Üzerine iki kez tıklayarak bu dosyayı yüklediğinizde, browser üzerinde aşağıdaki görüntüyü elde edeceksiniz.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<kitapliste>
<kitap>
<kitapad>Visual Basic.Net</kitapad>
<fiyat>20.000.000</fiyat>
<yazar>…..</yazar>
<yazar>…</yazar>
</kitap>
<kitap>
<kitapad>Visual C#.Net</kitapad>
<fiyat>25.000.000</fiyat>
<yazar>……</yazar>
</kitap>
<kitap>
<kitapad>XML ve ASP.Net>/kitapad>
<fiyat>25.000.000</fiyat>
<yazar>….</yazar>
</kitap>
</kitaplise>
Notapad program ile yazdığınızda Türkçe karakterlerde sorun çıkabilir, ancak bundan sonra […]

Daha fazla oku...
cookie koleksiyonları

Cookie Koleksiyonları

Cookie Koleksiyonları
QueryString ve Form koleksiyonları, sadece bir tek istemci isteğini karşılamak için kullanılabilirler. Oysa ki, bir tarayıcı ile sunucu arasında birden çok istek olacağı açıktır.
Cookies HTTP protokol tanımında tanıtılarak bu sorunu çözmek için kullanılmaktadır. Bir cookie, tarayıcıdan sunucuya gönderilen her bir isteğin, bilgi paketidir. Her bir cookie’deki veri elemanları, Cookies koleksiyonunda kullanılabilir. QueryString ve Form koleksiyonlarında olduğu gibi bu elemanlara erişilebilir. Cookie bir dosya olarak istemcinin makinasına yüklenir. Bunun anlamı, tarayıcı aynı bilgiye bir daha erişmek isterse sunucudan değil […]

Daha fazla oku...
Sayma(Count)Özelliğini Kullanmak

Sayma (Count) Özelliğini kullanmak

Koleksiyonun Sayma (Count) Özelliğini Kullanmak
Bir kolleksiyonun Count özelliği, kolleksiyondaki eleman sayısını döndürür. Bu bize birden çok değer varsa yardımcı olur. Opsiyon gruplarındaki değerleri aşağıdaki VBScript‘te olduğu gibi alabiliriz.
<%
For Each eleman in Request.Form
If Request.Form(eleman).Count Then
For , = 1 to Request.Form(eleman). Count
%>
<% Response.Write(Eleman & ”:İndeks= ”&i& ” Count = ” _
& Request.Form(eleman)(i)) %><BR>
<%
Next
Else
%>
<% = Request.Form(eleman) %>
<%
End If
Next
%>
Form kolleksiyonun tüm üyelerine erişmek için For…Each döngüsü kullanarak iterasyonu oluşturmaktayız. Grup olarak tanımlanmış elemanları yakalamak için Count özelliğini kullanmaktayız. Gruptaki birinci elemanı yakalamak için […]

Daha fazla oku...
Form Kolleksiyonu

Form Kolleksiyonu

Form Kolleksiyonu
Aşağıdaki iki .asp birbirine veri yollamaktadır. Birinci .asp’deki forma girilen veriler, ikinci .asp’deki inster deyimlerine yollanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Request.Form(eleman) kolleksiyonunun kullanımıdır.
<html>
<head>
<meta htttp-equiv=”Content – Type” content=”text/html; charset=windows-1254”>
<title>new advertisement form>/title>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 3.0”>
</head
<body bgcolor=”#FFFF80”>
<div align=”center”><center>
<table border=”1” width=”597” height=”1”>
<tr>
<td width=”166” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center”><img src=”STUGA.gif”
width=”140” height=”89” alt=”STUFA.gif (6111 bytes)”></td>
<td width=”223” height=”1” valign=”bottom”><p align=” center”><font face=”Copperplate Gothic Bold” color=”#800000”
size=”4”><strong>NetSPage</strong></font></p>
<p align=”center”><font face=”Lucida Handwriting” color=”#800000”
size=”4”>REAL ESTATE>/font></td>
<td width=”190” height=”1” background=”Duvar.jpg”><p align=”center” ><img src=” STUGA.gif”
width=”140” height=”89” alt=”STUGA.gif (6111 bytes)”></td>
</tr>
</table>
</center></div><%
set conntemp=server.createobject(”adodb.connection”)
conntemp.open ”DRIVER={Microsoft Access Driver […]

Daha fazla oku...
Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak

Veri Tabanı Nesneleri İçin ODBC Sürücüsü Tanımlamak
Aşağıdaki örnekte Request.QueryString kolleksiyonu bulunmaktadır. Biblio veri tabanını ODBC üzerinden tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için sırası ile; 

Başlat > Ayarlar > Denetim Maması fare ile izlenerek tıklanır.
ODBC Data Sources butonuna tıklayarak ODBC (open database connectivity-açık veri tabanı iletişimini sağlamak için gerekli tanımlamaları yapınız.
System DSN kartını fare ile tıklayınız.
Add butonun tıklayarak tanımlama işlemini başlatınız.
Veri kaynağının tipini Microsoft Access Driver olarak belirleyiniz.
Son butonuna tıklayarak Access dosyasının konumunu belirleme ekranına erişiniz. Data soruce name kısmına, veri kaynağının adını […]

Daha fazla oku...
Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli

Aktif Sunucu Sayfaları Nesne Modeli
ASP sayfalarını (.asp) hazırlarken script dillerinden faydalanmamıza rağmen Aktif Sunucu Sayfalarının hazırlanmasında kullanabileceğimiz, Aktif Sunucu Sayfaları’nın öz makinasının parçaları olan nesneler ve bunların metotlarını kullanabiliriz.
Nesne Modelinin Yapısı
Web nesne modelinin tam aksine Aktif Sunucu Sayfalarının nesnelerinde bir heyrarşi söz konusu değildir. Nesne modeli, bize bir web nesnesini metotları ve özellikleri ile birlikte, skritpler arasında kullanabilmemizi sağlar.
Bir aktif sunucu uygulaması geliştirebilmek için, server(sunucu), application (uygulama), session(oturum), request(istek), response(yanıt), ObjextContext nesneleri kullanılır.
Uygulamalar ve Oturumlar
Application nesnesi bir Aktif Sunucu […]

Daha fazla oku...
FTP Hizmetinin Konfigüre Edilmesi

FTP Hizmetinin Konfigüre Edilmesi

FTP Hizmeti
Dosya Transfer Protokolü  iki bilgisayar arasındaki dosyaları bir İletim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP) ağında transfer etmek için kullanılan protokoldür. FTP, TCP/IP ağlarında ve Internette kullanılan en eski protokollerden birisidir. Dünya çapındaki ağın (WWW), FTP’nin çoğu fonksiyonlarının yerini almış olmasına rağmen, FTP, bir müşteri bilgisayardan bir sunucuya, Internet üzerinden dosyaların kopyalanması için halen kullanılmaktadır. Hypertext Transport Protokolünün (HTTP) aksine FTP, dosya transferi için iki port kullanmaktadır, biri dosyaları göndermek için ve biri de bunları almak için. Sonuç olarak, FTP, […]

Daha fazla oku...
XML'e Giriş

XML’e Giriş

XML’e Giriş
XML ile; veri bileşenleri, kayıtları, diğer veri yapıları tanımlanabilir ve bu sayede network üzerinden kolaylıkla veri transferi yapılabilir.
Web sayfalarında yaygın olarak kullanılan HTML (HyperText Markup Language) mükemmel bir tasarım dilidir. Veriler bir HTML tablosu ile kolaylıkla formatlanır, fakat bu verilere ait özel tanımlamalar yapılamaz. Örneğin: Bir tablodaki sütün’un değerinin 500 olduğunu varsayalım. HTML, bu 500 değerini istenilen format ile sunar ancak bunun biriminin ne olduğu ile ilgilenmez. Yani birim değerini tutmaz. HTML; bir sayfanın içeriğini tanımlamaz, sadece bu içeriğin […]

Daha fazla oku...
1İlk ASP Programının Geliştirilmesi

İlk ASP Programının Geliştirilmesi

İlk ASP Programının Geliştirilmesi
Bir .asp sayfasını hazırlamak için bir editör, örneğin, Front Page 2000 kullanmak ideal olabilir. Özellikle, Personal Web Server kullanıyorsanız, ideal bir seçim olacaktır.
İlk ASP Kodu
Kodu hazırlamak için ilk önce hangi programlama skriptini kullanacağınızı belirlemeniz ve ayrıca sunucuda mı, yoksa istemcide mi skriptin koşacağını belirlemeniz gerekmektedir.
Kodu HTML bloklarının arasına, <%…%> işaretlerini kullanarak oluşturmanız gerekmektedir. Örneğin, yukarıdaki skripti inceleyecek olursak birinci satırda iki tane fonksiyon göze çarpmaktadır. Zaman ve tarih fonksiyonu: Time ve date. Bunları, <%…%> işaretlerinin arasına, […]

Daha fazla oku...

Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak

Bir Veri Tabanını Web’de Yayımlamak
Front Page 2000 programını kullanarak hazır bir veri tabanınızı web’de yayımlamanınız mümkün. Bu işlemi, Database Region Wizard aracılığı ile sağlayabilirsiniz.
Bu sihirbaz veri tabanı ilişkili bağlantı dosyası ile, oluşturacağınız SQL sorgusunun .asp dosyasını otomatik olarak hazırlayacaktır.
Personal Web Server kullanıyorsanız, uygulamanızı Inetpub/wwwroot dizini altındaki herhangi bir klasöre veya direk bu dizine saklamanız gerekmektedir. Ayrıca, kullanacağınız veri tabanı Access dosyasıysa, Başlat>Ayarlar>Denetim Masası>ODBC programından>System DSN kartından, bir ODBC bağlantısı tanımının yapılması gerekmektedir.
Front Page 2000’de File>New Web seçeneğini kullanarak yukarıdaki […]

Daha fazla oku...
Skriptler

Skriptler

Skriptler
Skriptler, program parçacıklarıdır. Bunların tek farkı, script host’lara, script makinaların içerisinden script servislerini çağırma hakkı tanımasıdır. İki tane temel skript geliştirme dili vardır:

Visual Basic Script,
Java Script.

İstemcide Kullanılan Skript Modelleri
İstemcide kullanılan skriptler HTML sayfasına eklenirken;
<SCRIPT> … </SCRIPT> tagları arasına konulur. Kullanılacak skript dilini belirlemek içinse, Language deyimi kullanılır.
Not: Dinamik HTML adı, HTML 4.0 sürümüne verilan addır. Dinamik olarak oluşturulan HTML sayfaları ise, CGI, ISAPI veya ASP aracılığı ile geliştirmiş web sayfalarıdır.
Sunucuda Kullanılan Skript Modelleri
ASP sunucu tarafındaki skriptleri, dinamik olarak oluşturulmuş […]

Daha fazla oku...
Personal Web Server Kurulumu ve Ayarı

Personal Web Server Kurulumu

Personal Web Server Kurulumu ve Ayarı
Personal Web Server, Microsoft tarafından Windows 95-98 işletim sistemlerinde lokal olarak web hizmeti sağlamak için sunulmuştur. ASP dosyalarınızın düzgün çalışıp, çalışmadıklarını kontrol etmek için, bilgisayarınızda IIS 5.0 veya üstü sürümde bir web sunucusu bulunmuyorsa, oldukça faydalı olacaktır.
Personal Web Server‘ı kurabilmeniz için, bilgisayarınızda ya bir ethernet kartı ya da bir modeminizin bulunması ve TCP/IP protokolünüzün yüklü olması gerekmektedir. Bu protokolü kurmak için, Ağ komşuları simgesi üzerinde sağ butona tıklayınız ve Özellikler seçeneğini tıklayınız.
Yapılandırma kartında TCP/IP […]

Daha fazla oku...
Microsoft SMTP Hizmeti

Microsoft SMTP Hizmeti

Microsoft SMTP Hizmeti
Internet sitelerinin ortak noktaları elektronik posta teslimatıdır. Internet mesajları genel olarak, SMTP protokolü kullanılarak iletilmekte ve teslim edilmektedir. Burada SMTP hizmetinin özellikleri ve kullanımı ele alınmaktadır: Microsoft SMTP hizmeti, donanımınızı, Internet üzerinden mesajlar alma ve gönderme konusunda konfigüre etmenizi sağlamaktadır. Özel teslim ve güvenlik koşullarını arındırmak üzere, donanım konfigürasyonunuzu genelleştirmek için ek özellikleri de sağlamaktadır.
Microsoft SMTP Servis Özellikleri
Microsoft SMTP servis özellikleri, Internet standartları, ölçeklendirebilirlik, grafik yönetim aletleri ve ileri güvenlik konularını desteklemektedir. Yüksek ölçeklendirebilirlik, güvenililirlik ve performans için […]

Daha fazla oku...
IIS Kurulumu

IIS Kurulumu

Sistem Gereksinimleri
IIS hem Intel-tabanlı hem de Alpha-tabanlı bilgisayarları destekler. Intel-tabanlı bir bilgisayara yüklenen IIS tam işlevseldir. Alpha-tabanlı bir bilgisayara yüklenen IIS aşağıdakilerden yoksundur:

Microsoft Visual Basic bileşenleri ve örnekleri.
Microsoft Visual j++ bileşenleri ve örnekleri.
Java Virtual Machine.

Farklı platformlar için az da olsa farklı donanım gereksinimleri vardır. Aşağıdaki iki tablo IIS’in farklı iki platformdaki minimum ve tavsiye edilen donanım gereksinimleri göstermektedir.
Windows NT Server Ayarları
Windows 2000 Prof. üzerine tam fonksiyonel bir IIS kurulumu için öncelikle işletim sistemini Transmission Control Protocol/Internet Protocol (İletişim Kontrol […]

Daha fazla oku...
TCP:IP Mimarisi

TCP/IP Mimarisi

TCP/IP Mimarisi
Microsoft IIS, çok sayıda değişik TCP/IP protokolü kullanarak Internet haberleşmesini sağlar.
IIS aşağıdaki TCP/IP protokollerini destekler:

Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
File transfer Protocol (FTP).
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
Network News Transfer Protocol (NNTP).
Post Office Protocol version 3 (POP3).
Internet Messaging Access Protocol (IMAP).

HTTP
HTTP, Web ilişkili görevleri yerine getirmek için istemcinin sunucu ile birbirini etkilemesine izin veren WWW servis tarafından kullanılan bir istemci/sunucu protokolüdür. Örneğin, bir kullanıcı bir web sayfasındaki bir hyperlink’e tıkladığı zaman, HTTP, sunucunun kullanıcının ekranındaki görüntüyü yeniden düzenlemesine izin veren şeydir.
FTP
FTP, […]

Daha fazla oku...
3www servislerinin konfigürasyonu

WWW Servislerinin Konfigürasyonu

WWW Servislerinin Yapılandırılması
Bu bölümde Microsoft IIS (IIS) 4.0, World Wide Web (WWW) ile ilgisinden Hypertext Transport Protocol (HTTP) 1.1 den bahsedeceğiz. Bu sizi, IIS içindeki üç farklı tipteki özellik sayfasıyla tanıştıracak ve Web sitenizi oluşturmak için onlara nasıl erişeceğinizi anlatacaktır. Bu bölümde ayrıca virtual dizinler ve server’lar da anlatılacaktır ve IIS’e virtual dizinler ve server’lar eklemenin birçok yolunu açıklayacaktır.
HTTP Tanımı
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Internet üzerinde en çok kullanılan protokoldür. Burada HTTP’nin temellerini ve WWW hizmeti ile olan ilişkisini anlatacağız. […]

Daha fazla oku...
2Microsoft IIS 5.0

Microsoft IIS 5.0

IIS ve Personal Web Server Yazılımlarının Kurulumu ve Yönetimi
Microsoft IIS 5.0, Microsoft Windows 200 Prof. işletim sistemi için İnternet hizmetlerinden, WWW (web tabanlı bilgiyi yayımlama ve uygulama teslim etme), FTP (dosya transferi), NNTP (haber grupları) ve SMTP (posta) kullanımını sağlar. IIS standart bilgi protokolleri ile hem uygulama programlama ara yüzünü (ISAPI) hem de Common Gateway Interface-yaygın geçit yolu ara yüzü (CGI) kullanımını destekler. IIS; Internet, intranet, ve extranet siteleri için bir sunucu çözümü sağlar.
IIS; Windows 2000 Prof., Windows NT […]

Daha fazla oku...
Aktif Sunucu Sayfalarına Giriş

Aktif Sunucu Sayfalarına Giriş

Aktif Sunuculara Giriş
Aktif sunucu sayfaları, Microsoft’un sunduğu interaktif (karşılıklı etkileşimli) sayfalar tasarlamak ve İnternet ile intranetlerinizde yayımlamak için kullanabileceğiniz yeni bir web teknolojisidir. Aktif platformun bir üyesidir. Ayrıca, ASP 2.0 platformu, hem IIS 4.0 hem de Personal Web Server 4.0 ile de uyumludur. Yeni sürüm ASP 3.0 ise, hem IIS 4.0 hem de IIS 5.0’a destek vermektedir.
Aktif Sunucu Sayfaları İçin Gereken Yazılımlar
Windows NT işletim sisteminde çalışıyorsanız, Windows NT 4.0 Option Pack yazılımındaki IIS 4.0 programını sisteminize yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca, […]

Daha fazla oku...